วันที่ 4 พ.ค.64 เวลา 15.30 น. นายมาโนช สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทราพร้อมด้วยปลัดอบต. เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลลงพื้นที่ตรวจตลาดนัดให้เป็นไปตามมาตรการการจัดตลาดนัดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ระลอก 3 พร้อมทั้งแจกหน้าอนามัย และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังตนเอง

D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด

M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์

T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย

T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกตลาด หรือสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ได้ง่ายขึ้นและยังแนะนำวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19อีกด้วย