วันที่ 4 พ.ค.64 ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี นางสุรีย์รัตน์ ชิวารักษ์ มารดาของเพนกวิน นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ เดินทางมายื่นหนังสือถึง รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อขอความอนุเคราะห์จากทางโรงพยาบาลไม่ให้ย้ายสถานที่การรักษาของนายพริษฐ์ไปที่อื่นหากปราศจากความยินยอม ซึ่งวันนี้มีตัวแทนผู้อำนวยการลงมารับหนังสือ โดยเนื้อหาในจดหมายระบุว่า

เนื่องด้วย นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ ได้ทำการอดอาหารประท้วงเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 50 วัน ทำให้ร่างกายมีความเจ็บปวด และอ่อนแอ มีอาการถ่ายเป็นชิ้นเนื้อ ประกอบกับการมีอาการปัจจุบันทันด่วน เช่น อาการหน้ามืด วิงเวียน คล้ายจะเป็นลม และระบบเส้นเลือดมีการอักเสบจนทำให้ไม่สามารถให้การรักษาโดยการฉีดน้ำเกลือได้ ส่งผลให้กระทบกระเทือนถึงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

โดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญและอุปกรณ์การแพทย์ที่ครบถ้วน กอปรกับปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างกว้างขวางในเรือนจำ ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงอันตรายอย่างสูงกับนายพริษฐ์ เพราะนายพริษฐ์ มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และรวมกับอาการอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันน้อยที่เกิดจากการอดอาหารเป็นระยะเวลานาน จึงเพิ่มอัตราความเสี่ยงชีวิตสูงให้กับนายพริษฐ์

อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของบุตรชายของข้าพเจ้า (นายพริษฐ์ ชิวารักษ์) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอความอนุเคราะห์จากทางโรงพยาบาลได้โปรดงดการย้ายตัวนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ จากโรงพยาบาลรามาธิบดีไปยังสถานที่อื่นๆ นอกจากได้รับความยินยอมจากนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ และข้าพเจ้าเท่านั้น

นอกจากนี้นางสุรีรัตน์ยังกล่าวถึงกรณีการชุมนุมของกลุ่ม REDEM เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ด้วยว่า ตนเองไม่ทราบรายละเอียดการชุมนุมของกลุ่มดังกล่าว เมื่อทราบข่าวรู้สึกมีความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งยิ่งว่าจะเป็นมีผู้สร้างสถานการณ์หรือไม่ ตนเองพยายามสอบถามว่าใครเป็นผู้ลงมือกระทำ เพราะที่ทราบมาเด็กๆ กลุ่มราษฎรหรือกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม รวมทั้งแนวทางของลูกชายไม่เคยมีการกระทำในลักษณะที่พามวลชนไปบาดเจ็บ จึงรู้สึกตกใจมากเมื่อทราบข่าวสาร กังวลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีผู้สร้างสถานการณ์เพื่อไม่ให้เด็กๆ ได้รับการประกันตัวหรือไม่ และขอยืนยันว่าการชุมนุมดังกล่าวไม่เกี่ยวกับตนเอง เพราะเด็กๆ พยายามบอกเสมอว่าที่ผ่านมาจะเคลื่อนไหวตามแนวทางสันติวิธีโดยไม่ใช้ความรุนแรง จึงไม่อยากให้นำเอาเรื่องนี้มาพิจารณา หรือเป็นประเด็นในเงื่อนไขการประกันตัวของลูกชายและคนอื่นๆ