เมื่อวันที่ 4 พ.ค.64 นพ.สฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า ยอดจองวัคซีนโควิด19 จ.นนทบุรี ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง คือโรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดแดง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม จ.นนทบุรี มียอดจองรวมทั้งหมด 22,561 คน

นพ.สฤษดิ์เดช กล่าวว่า โดยเปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่าน 4 ช่องทาง คือ เพิ่มเพื่อนไลน์ “หมอพร้อม”, สายด่วนรับจองวัคซีนโรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี, จองด้วยตนเองผ่านทาง QR Code ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 64 เริ่มฉีดวันที่ 7 มิถุนายน 64 คลิก https://forms.gle/vPwsFTLSDsHVJVFN9 และจองผ่าน รพ.สต. และ อสม.ในพื้นที่ โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์สื่อสารความเสี่ยงโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ที่เบอร์ 06-1394-5402 / 06-1172-2534 / 06-1174-2260 / 06-1394-5403

สำหรับรอบแรกสำหรับประชาชน ตามแผนที่กระทรวงสาธารณสุขจะเสนอซึ่งยังไม่ทราบยอดแน่นอน โดยคาดว่า จ.นนทบุรี น่าจะได้ประมาณ 200,000 โดส จาก 1.7 ล้านโดส ส่วนรอบแรกสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง จ.นนทบุรีรวมกับส่วนกลาง กระทรวงสาธารณสุขฉีดไปแล้ว 27,000 คน สำหรับการฉีดให้ประชาชนกลุ่มแรกในเดือนมิถุนายน ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดนนทบุรีทั้ง 17 แห่ง ซึ่งโรงพยาบาลแต่ละแห่งจะรับผิดชอบเป็นรายตำบล รวมแล้วสามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้วันละ 5,730 คนต่อวัน

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี กล่าวอีกว่า โดย อ.เมืองนนทบุรี มีโรงพยาบาล 4 แห่งประกอบด้วยโรงพยาบาลนั่งเกล้า สถาบันบําราศนราดูร สถาบันโรคทรวงอก และ โรงพยาบาลนนทเวช รับผิดชอบฉีดได้วันละ 1,700 ราย อ.ปากเกร็ด 5 โรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลปากเกร็ด โรงพยาบาลวิภาราม โรงพยาบาลกรุงไทย โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล และ โรงพยาบาลชลประทาน ฉีดวันละ 1,700 ราย ขณะที่ อ. บางบัวทอง 3 โรงพยาบาล คือโรงพยาบาลบางบัวทอง 1 โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ ฉีดวันละ 650 ราย ส่วน อ.บางกรวย 2 โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลบางกรวยและโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ฉีดวันละ 420 ราย

ส่วน อ.บางใหญ่ 2 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลบางใหญ่ และ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ฉีดวันละ 500 ราย สำหรับ อ.ไทรน้อย 1 โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลไทรน้อยฉีดวันละ 600 ราย