องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 82 เพศหญิง อายุ 31 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ โรงพยาบาลบางจาก ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางจาก ได้แจ้งให้ทราบว่าพนักงานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานอยู่ที่บ้าน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษาตัวที่ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จากผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 5 จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ขณะที่พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 509 เพศหญิง เขตการเดินรถที่ 6 (ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสารช่วงกะบ่าย) เพศหญิง อายุ 26 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ แจ้งให้ทราบว่าพนักงานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้อยู่ที่บ้าน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษาตัวที่ โรงพยาบาลสนาม โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จากผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 6องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

1.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจ้งรายละเอียดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ตามแนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อฯ) โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข

2.พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้ง มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ซึ่งอุณหภูมิร่างกายของพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2564 อยู่ที่ 36.5 องศาเซลเซียส

3.เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70 % จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) นอกจากนี้ องค์การได้พักการใช้งานรถโดยสารธรรมดา สาย 82 จำนวน 9 คัน ที่พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ รถโดยสาร หมายเลข 5 – 40140, 5 – 40008, 5 – 40171, 5 – 40170, 5 – 40129, 5 – 40167,5 – 40168, 5 – 40036 และ 5 - 40124 เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ รวมถึงอู่จอดรถและท่าปล่อยรถโดยสาร

4.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการตรวจสอบ พบว่าพนักงานขับรถโดยสาร จำนวน 9 คน ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารคันเดียวกับพนักงานผู้ติดเชื้อ จึงให้พนักงานขับรถโดยสารดังกล่าวหยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

สำหรับไทม์ไลน์ของพนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 82 มีดังนี้

วันที่ 22 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 82 หมายเลข 5 – 40140 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.10 น. หลังเลิกงาน เวลา 16.00 น. ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (Grab) เพื่อส่งอาหารให้กับประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณทุ่งครุ – บางมด และกลับถึงบ้าน เวลา 19.30 น.

วันที่ 23 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 82 หมายเลข 5 – 40008 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 13.00 น.

วันที่ 24 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 82 หมายเลข 5 – 40171 ตั้งแต่เวลา 07.20 – 12.00 น.

วันที่ 25 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 82 หมายเลข 5 – 40170 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 12.00 น.

วันที่ 26 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 82 หมายเลข 5 – 40129 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 10.00 น. หลังเลิกงาน เวลา 12.30 น. ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (Grab) เพื่อส่งอาหารให้กับประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณทุ่งครุ – บางมด และกลับถึงบ้าน เวลา 18.00 น.

วันที่ 27 เมษายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 28 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 82 จำนวน 2 คัน ได้แก่หมายเลข 5 – 40167 และหมายเลข 5 - 40168 ตั้งแต่เวลา 04.00 – 12.30 น. หลังเลิกงาน เวลา 13.00 น. ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (Grab) เพื่อส่งอาหารให้กับประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณทุ่งครุ – บางมด และกลับถึงบ้าน เวลา 18.00 น.

วันที่ 29 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 82 หมายเลข 5 – 40036 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 13.50 น. หลังเลิกงาน เวลา 14.10 น. ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (Grab) เพื่อส่งอาหารให้กับประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณทุ่งครุ – บางมด และกลับถึงบ้าน เวลา 19.00 น.

วันที่ 30 เมษายน 2564 พนักงานลาหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้าน เนื่องจากมีอาการไข้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 82 หมายเลข 5 – 40124 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 พนักงานลาหยุด เวลา 08.00 น. พนักงานได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ โรงพยาบาลบางจาก และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 13.00 น.

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางจาก ได้แจ้งให้ทราบว่าพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้อยู่ที่บ้านเพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษา

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่ฯ ได้นำรถพยาบาลมารับพนักงานไปรักษาตัวที่ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

ขณะที่ ไทม์ไลน์ของพนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 509 มีดังนี้

วันที่ 22 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 509 หมายเลข 6 – 56002 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.30 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 23 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 509 หมายเลข 6 – 56109 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 23.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 24 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 509 หมายเลข 6 – 56118 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.30 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 25 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 509 หมายเลข 6 – 56016 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 26 เมษายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 27 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 509 หมายเลข 6 – 56105 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 28 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 509 หมายเลข 6 – 56112 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที โดยพนักงานได้รับประทานอาหารร่วมโต๊ะกับพนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 509 เพศหญิง อายุ 45 ปีซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อฯ ตามที่องค์การได้ออกประกาศ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งได้เดินทางกลับบ้านพร้อมกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ คนดังกล่าว

วันที่ 29 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 509 หมายเลข 6 – 56096 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 30 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 509 หมายเลข 6 – 56113 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 509 หมายเลข 6 – 56117 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.30 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที โดยพนักงานเริ่มมีอาการคล้ายเป็นหวัด และมีน้ำมูก

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. พนักงานได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 509 หมายเลข 6 – 56116 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 15.30 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้แจ้งให้ทราบว่า พนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้อยู่ที่บ้าน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษาตัว

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่ฯ นำรถพยาบาลมารับพนักงานไปรักษาตัวที่ โรงพยาบาลสนาม โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์