วันที่ 4 พ.ค.2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยว่า ขณะนี้มีการสำรองยาฟาวิพิราเวียร์ไว้ใช้งานในปริมาณที่เพียงพอ โดยช่วงปลายเดือน พ.ค.นี้จะมีการสั่งซื้อยาเพิ่มเติมอีก 3 ล้านเม็ด ในขณะนี้มีการสำรองยาไว้ 2 ล้านเม็ด โดย 1 ล้านเม็ดกระจายไปยังรพ.ทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ยังคงเหลืออีก 1 ล้านเม็ดอยู่ที่ส่วนกลาง อย่างไรก็ตามองค์การเภสัชฯกำลังเตรียมผลิตยาใช้งานเอง จึงไม่ต้องกังวลว่าจะมียาไม่เพียงพอ

สำหรับความคืบหน้าการฉีดวัคซีน มีการจัดสรรไปแล้ว 2,100,000 โดส โดยมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 1,498,617 โดส หรือคิดเป็น 75% โดยแบ่งเป็นผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 1,106,071 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 392,546 ราย