นายบุญมา ป๋งมา ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(สร.ขสมก. )เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด-19 ระลอก 3 ในหลายพื้นที่ส่งผลให้พนักงาน ขสมก. ติดโควิด-19 แล้วมากกว่า 30 ราย และมีกลุ่มเสี่ยงที่เฝ้าระวังอีกแทบจะทุกเขตการเดินรถที่มี 8 แห่ง ซึ่งทางสภาพแรงงานฯ ไม่นิ่งนอนใจส่งหนังสือถึง นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการขสมก. เพื่อดำเนินการเร่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับพนักงาน ขสมก. ที่มี 13,000 กว่าคน โดยเฉพาะพนักงานขับรถโดยสาร(รถเมล์)พนักงานเก็บค่าโดยสาร และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเดินรถทั้งหมด เช่น นายท่า และสายตรวจพิเศษ ที่ต้องสัมผัสกับผู้โดยสารจำนวนมาก เพื่อได้คัดกรองพนักงานที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อออกจากกันชัดเจน เพราะปัจจุบันไม่มีการตรวจโควิด-19 ไม่ทราบว่าพนักงานคนไหนติด และไม่ติดบ้าง หากติดจะทำให้เกิดการระบาดลุกลามขยายเป็นกว้างอย่างรวดเร็ว "ถ้ามีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทำให้ง่ายต่อดำเนินการรักษา ปฏิบัติ การควบคุมโรคและลดความเสี่ยงลง ทั้งที่การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้พนักงานนั้นก่อนหน้านี้ ขสมก. ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ตรวจหาเชื้อได้ประมาณ 1,000-2,000คน แล้ว หลังจากนั้นหยุดตรวจไป ทำให้ไม่เกิดความต่อเนื่อง นอกจากนี้ควรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้พนักงานทั้งหมดโดยเร่งด่วน เนื่องจาก ขสมก. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการรถเมล์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล แต่ละวันมีผู้ใช้บริการหลายแสนคน หากได้รับวัคซีนช่วยเป็นอีกส่วนที่ช่วยลดการแพร่ระบาดได้"