จากปรากฏการณ์ "ย้ายประเทศกันเถอะ" โดยกลุ่มเฟซบุ๊กที่มีสมาชิก ล่าสุด 6.7 แสนคนแล้ว ถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังสร้างขึ้นมาได้เพียง 4 วัน อาจสะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่างที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

ทั้งนี้ เพจดังกล่าวเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆทั้งเรื่องวีซ่า วัฒนธรรม หางาน ตลอดจนสอนภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างประเทศ

สำหรับกฎของกลุ่มวิธีการโพสต์ รบกวนติด # ให้ตรงกับเนื้อหา เพื่อความสะดวกในการค้นหา และแยกประเภท
1. #การเตรียมตัวและวีซ่าการเตรียมความพร้อม ทั้งกายใจ ภาษา จนไปถึงการเตรียมเอกสาร ตั้งแต่การขอวีซ่า การไปเรียน การทำงาน และการลงหลักปักฐานสร้างครอบครัว
2. #รีวิวประเทศแชร์ประสบการณ์จากต่างแดน ทั้งข้อเด่น ข้อด้อย ความประทับใจ มุมมองเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม จนไปถึงดินฟ้าอากาศ
3. #แนะนำสายงานแนะนำสายงานต่าง ๆ โอกาสในการหางาน ตลาดงาน ความต้องการแรงงาน รวมไปถึงให้คำแนะนำและข้อควรระวังของแต่ละสายอาชีพ.

สำหรับ โพสต์ที่ไม่อนุมัติ มีดังนี้

1. โพสต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของกลุ่ม (ฉอดการเมืองได้ แต่ไม่เอาคำหยาบนะครับ)

2. โพสต์ที่เกี่ยวกับการแบ่งแยกดินแดน (เสี่ยงต่อการถูกฟ้องครับ คิดในใจพอ)

3. โพสต์โฆษณาและแฝงการขายที่ไม่ได้รับอนุญาต

4. โพสที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง เพศ อาชญากรรม ยาเสพติด หรือสิ่งอื่นใด ที่ขัดต่อศีลธรรมและกฏหมาย

5. โพสต์ที่สุ่มเสี่ยง ยั่วยุให้เกิดความเข้าใจผิด และความขัดแย้ง ภายในกลุ่มกันเอง

6. โพสต์ที่ไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ที่กำหนด

7. โพสต์อื่นๆ ตามที่ผู้ดูแลเห็นสมควร