เมื่อวันที่ 4 พ.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.กล่าวถึงสถานการณ์การติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนคลองเตยและการฉีดวัคซีนว่า สิ่งสำคัญคือการแยกผู้ป่วยออกมาจากคนปกติ โดยจะนำผู้ป่วยมาที่ศูนย์พักคอยรอลำเลียงที่วัดสะพาน เพื่อรอการประสานหาเตียงไปยังโรงพยาบาลที่เป็นเป้าหมาย ทั้งนี้ก็ยังมีข้อห่วงกังวลเนื่องจากที่วัดสะพานยังไม่ได้มีการให้ค้างคืนผู้ป่วยจึงต้องเดินทางไปกลับบ้านอาจจะทำให้คนในครอบครัวติดเชื้อได้

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ทั้ง 50 เขตในกรุงเทพฯ จะต้องตรวจเชิงรุกมีการแยกกลุ่มผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงโดยเร็ว และมีแผนมาตรการต่างๆออกมา เพื่อขอความร่วมมือจากประชาชน ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรืออีโอซี ของกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า เมื่อตรวจพบผู้ป่วยสีเขียวนั้นบริหารจัดการไม่ยาก เนื่องจากมีโรงพยาบาลสนามที่รองรับผู้ป่วยสีเขียวอยู่แล้วแต่เมื่อผู้ป่วยกลายเป็นผู้ป่วยสีเหลืองจะขยับออกไปไหนไม่ได้ เนื่องจากโรงพยาบาลเต็ม

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า จึงมีแนวคิดที่จะสร้างโรงพยาบาลสนามที่รองรับผู้ป่วยสีเหลืองขึ้นมา โดยกรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะไปดูสถานที่อุปกรณ์ทางการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ขอความกรุณาบุคลากรทางการแพทย์ท่านใดที่มีจิตอาสาเข้ามาช่วยก็ขอให้ท่านส่งรายชื่อไว้ที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้

เมื่อถามว่าการฉีดวัคซีนให้คนในชุมชนคลองเตยหลังมีการแพร่ระบาดตอนนี้จะทันหรือไม่นั้น นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า การฉีดวัคซีนจะทำให้อาการที่ควรแสดงหรือผู้ป่วยอาการหนักจะลดน้อยลง ซึ่งจะทำให้อัตราการอยู่โรงพยาบาลลดลงด้วย