วันที่ 4 พ.ค. 2564 เรือโท ดร.ชำนาญ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่การท่าเรือฯ ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และประชาชนในพื้นที่ที่จะเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 เชิงรุกให้กับชาวชุมชนคลองเตยเป็นการเร่งด่วน โดยในช่วงเช้าจะดำเนินการตรวจเชิงรุกให้แก่ชาวชุมชน 70 ไร่ จำนวน350 คน ช่วงบ่ายจะดำเนินการตรวจเชิงรุกให้แก่ชาวชุมชนล็อค 4-5-6 อีกจำนวน 350 คน ซึ่งการตรวจหาเชื้อเชิงรุกนี้จะสามารถรู้ผลภายใน 1-2 ชั่วโมง

นอกจากนี้การท่าเรือฯ ยังได้แจกน้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล และหน้ากากอนามัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท พีทีที โออาร์ ให้แก่ผู้ที่มารับการตรวจทุกคน ซึ่งการดำเนินดังกล่าว เป็นความห่วงใยของการท่าเรือฯ ที่มีต่อชาวชุมชนคลองเตย และยังเป็นการป้องกัน ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ให้แก่ชาวชุมชนคลองเตย โดยการท่าเรือฯ จะเร่งจัดพื้นที่ตามนโยบายเพื่อดำเนินการให้ครอบคลุมทุกชุมชนโดยเร็วที่สุด