เมื่อวันที่ 4 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.กล่าวถึงการประชุมศบค.นัดพิเศษที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมในฐานะผอ.ศบค.เป็นประธานเมื่อวันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมาว่า เป็นการประชุมหน่วยงานต่างๆที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์กรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มาประชุมอย่างเร่งด่วนโดยที่ประชุมเห็นชอบใน 2 ประเด็นคือ 1. แต่งตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งนายกฯ จะเป็นผู้อำนวยการศูนย์ ทั้งนี้พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศปก.ศบค.จะเป็นผู้ยกร่างรายละเอียดของคณะกรรมการ

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า 2.ศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต โดยผอ.เขตเป็นผอ.ศูนย์ โดยจะมีการแบ่งปฏิบัติการเป็นส่วนต่างๆเช่น การอำนวยการ ฝ่ายตรวจปฏิบัติการเชิงรุก ฝ่ายบริหารจัดการผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยง ฝ่ายบริหารจัดการพื้นที่ หรือฝ่ายบริหารจัดการการฉีดวัคซีน