นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลัง งาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมสรรพากรได้เร่งดำเนินการพิจารณาและ อนุมัติคืนภาษีตามแบบแสดง รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2563 ที่เปิดให้ยื่นขอคืนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.64 โดย มีการยื่นแบบขอคืนภาษีรวม 2.87 ล้านแบบ โดยกรมสรรพากรได้อนุมัติและคืนภาษีไปแล้ว 2.36 ล้านแบบ คิดเป็น 83% หรือคิดเป็นเม็ดเงินประมาณ 22,500 ล้านบาท

สำหรับกรมสรรพากรยืนยันว่า การคืนภาษีปี 2563 ยังเป็นไปตามปกติ ซึ่งส่วนใหญ่ที่ยื่นขอคืน จะได้รับคืนหมดแล้วภาย ใน 7 วัน ถ้ามีการยื่นเอกสารถูกต้อง ไม่ได้มีปัญหาการเงินอย่างที่หลายฝ่ายกังวลว่า รัฐบาลจะไม่มีเงินคืนประชาชน เนื่องจากมีปัญหาเก็บภาษีได้น้อย ไม่ต้องกังวล ใครที่ถูกหักไว้และก็ขอยื่นคืนจะได้แน่นอน บางคนอาจได้ล่าช้าบ้าง แต่อาจเป็นเพราะอยู่ระหว่างการพิจารณา การตรวจสอบเอกสารหรือข้อมูล บางรายอาจต้องมีการขอเอกสารเพิ่มเติมบ้าง

โดยจากการติดตามข้อมูลผู้ที่ยื่นขอคืนภาษีแล้วยังล่าช้าอยู่ เนื่องจากไม่ได้ยื่นขอคืนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ รวมทั้งยื่นรายได้เสียภาษีไม่ตรงกับข้อมูลที่กรมสรรพากรมี มีการยื่นหักค่าลดหย่อนไม่ตรงกับฐานข้อมูล มีการขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยกรมสรรพากรขอให้ผู้ที่ต้องการขอคืนภาษี หากต้องการได้รับภาษีคืนเร็วให้ยื่นผ่านระบบออนไลน์ และคืนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องจะได้รับเงินภาษีคืนไม่เกิน 7 วัน

ทั้งนี้ยอมรับว่าการคืนภาษี ในปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วง เดียวกันในปี 2562 ถ้าพิจารณาในเรื่องของเม็ดเงิน จะมีจำนวนลดลง เนื่องจากเริ่มเห็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มส่งผลต่อธุรกิจ ทำให้มีรายได้ลดลงก็เสียภาษีลดลง การขอคืนภาษีจึงลดลงตามไปด้วย ขณะที่ปีภาษี 2562 ยังไม่ได้รับผลกระทบในส่วนนี้ อย่างไรก็ดีการยื่นแบบและขอคืนภาษีในปี 2563 ยังไม่สิ้นสุด โดยมีการขยายระยะเวลายื่นแบบและขอคืนไปจน ถึงวันที่ 30 มิ.ย.2564 จึงคาดว่าจะมีการยื่นและขอคืนภาษีเพิ่มขึ้นอีกในช่วงใกล้ครบกำหนด การยื่นแบบ

รายงานข่าวแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-18 เม.ย.64 มีผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงราย การภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประ จำปีภาษี 2563 แล้ว รวมจำนวน 7,428,132 ฉบับ แยกเป็นการยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตจำนวน 6,707,208 ฉบับ คิดเป็น 90.29% และยื่นด้วยแบบกระดาษจำนวน 720,924 ฉบับ คิดเป็น 9.71%.