อาการหนักกว่าพันราย ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอีก 300 กว่า ขณะวันนี้ไทยเลื่อนอันดับขึ้นที่ 99 โลกแล้ว

4 พ.ค.2564 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 1,763 ราย โดยเป็นการติดเชื้อในประเทศ 1,750 ราย ทั้งหมด (แยกเป็นจากระบบเฝ้าระวังและบริการสุขภาพ 1,519 ราย จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 231 ราย) และเดินทางมาจากต่างประเทศอีก 13 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 72,788 ราย วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย ทำให้ยอดเสียชีวิตขยับไปที่ 303 ราย รักษาหายเพิ่มอีก 1,490 ราย รวมยอดรักษาหาย 42,474 ราย ยังรักษาอยู่จำนวน 30,011 ราย  เป็นการรักษาในโรงพยาบาล 21,453 ราย โรงพยาบาลสนาม 8,558 ราย ทั้งนี้มีผู้ป่วยอาการหนัก 1,009 ราย และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 311 ราย ขณะที่วันนี้ไทยเลื่อนอันดับอยู่ในที่ 99 ของโลกแล้ว จากเมื่อวานอันดับอยู่ที่ 100

เฉพาะการระบาดในระลอกเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-4 พ.ค.64 พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 1,763 ราย โดยมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 43,925 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,490 ราย รวมรักษาหายแล้ว 15,048 ราย เสียชีวิต 27 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 209 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิต 27 ราย เป็นเพศชาย 21 ราย เพศหญิง 6 ราย อายุระหว่าง 25-92 ปี อยู่ในพื้นที่ กทม.8 ราย นนทบุรี 5 ราย ลำพูน สมุทรปราการ จังหวัดละ 2 ราย ชลบุรี อุบลราชธานี ปทุมธานี นครปฐมิบุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กำแพงเพชร ชัยนาท น่าน จังหวัดละ 1 ราย โดยมีโรคประจำตัว เป็นโรคความดันโลหิตสูงมากสุด 12 ราย เบาหวาน 9 ราย โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ไขมันในเลือดสูง ไทรอยด์  ติดเตียง มะเร็ง โรคปอดเรื้อรัง  โรคไตเรื้อรัง ภาวะอ้วน ปฏิเสธโรคประจำตัว โดยในจำนวนนี้ เป็นการติดเชื้อจากสมาชิกในครอบครัวมากสุด 9 ราย สัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อน/เพื่อนร่วมงานถึง 2 ราย ไม่ทราบประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน 9 ราย ผู้ป่วยติดเตียงมีผู้ดูแลติดเชื้อ มีการสัมผัสผู้ติดเชื้อในตลาดกับผู้ติดเชื้อ

สำหรับ 10 อันดับที่พบผู้ป่วยภายในประเทศสูงสุดดังนี้