หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา เปิดฤกษ์มงคลเดือนพฤษภาคม เพียง 3 วันเท่านั้น ใครอยากขึ้นบ้านใหม่ เจรจาธุรกิจ ออกรถใหม่ ได้แก่

วันที่ 9 พฤษภาคม
วันที่ 20 พฤษภาคม
วันที่ 28 พฤษภาคม