นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์(ซีพี) หลังทราบมติ ศบค. สั่งการทีมงานลงพื้นที่ ภารกิจนับถอยหลัง 18 ชั่วโมง ตั้งเป้าหมายพร้อมก่อนบ่ายโมงพรุ่งนี้ พร้อมสนับสนุน กทม.ในทุกมิติ เร่งเสริมระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับระบบทางการแพทย์ ระบบฐานข้อมูล เพื่อการเชื่อมต่อ สื่อสารได้ตลอดเวลา โดยจะมีการทดสอบระบบกันตลอดทั้งคืน โดยเน้นย้ำกระบวนการต้องกระชับ รวดเร็ว และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ซึ่งในรายละเอียดนั้นมีมาก เช่น จุดจัดลำดับคิว จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร สำหรับเจ้าหน้าที่วัดอุณหภูมิ พื้นที่รองรับ เครื่องวัดความดัน ต้องมีการเตรียมพื้นที่นั่งพัก ที่มีการรักษาระยะห่าง ในกรณีค่าความดันวัดได้สูงผิดปกติ

นอกจากนี้หลังฉีดวัคซีนแล้ว ต้องมีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับสังเกตอาการอีก 30 นาที ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว จะมีการคำนวณระยะห่างที่เหมาะสม ดังนั้นการวางกระบวนการที่เหมาะสม ลดเวลาการฉีดได้มากที่สุด ก็เท่ากับลดโอกาสการติดเชื้อด้วย ทำให้มีการกางผัง การออกแบบกระบวนการอย่างละเอียด โดยจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล ต้องมีการวางกระบวนการฉุกเฉินและมีการเตรียมรถพยาบาลให้พร้อมกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ซึ่งถือเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ทุกจุดที่เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลจำเป็นต้องมี จึงถือว่า การเตรียมตัวในคืนนี้ให้พร้อมที่สุดถือเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน

นอกจากนี้โลตัส ได้มีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮออล์ และอาหารไว้รองรับ ขณะที่บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ ได้เตรียมสนับสนุนด้านอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อดูแลบุคลากรทางการแพทย์ ที่จะให้บริการต่อเนื่องในคลัสเตอร์คลองเตย เพราะต้องหมุนเวียนกันหลายกะ และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของผู้มาฉีดวัคซีน และเจ้าหน้าที่ทุกคนในการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพราะการแพร่กระจายเชื้อยังมีตัวเลขที่สูงขึ้น ดังนั้นทุกคนต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดด้วย

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้เร่งกระจายวัคซีน ซึ่งจะเริ่มฉีดวัคซีนให้ชุมชนคลองเตยวันพรุ่งนี้ 2 จุด คือ ที่โลตัสพระราม 4 และโรงเรียนคลองเตยวิทยา ตั้งแต่เวลา 13.00 น. คาดว่าจะฉีดได้ประมาณ 1,000 คน ขณะที่วันต่อไป จะสามารถฉีดได้ วันละ 2,000-3,000 คน ขณะเดียวกันเร่งเดินหน้าตรวจหาเชื้อเชิงรุกให้ได้วันละ 1,000 คน จนถึงวันที่ 19 พ.ค. คาดว่า จะได้ถึง 20,000 คนจากคนในชุมชน จำนวน 8.5 หมื่น-9 หมื่นคน

ผู้ว่าฯ กทม. ระบุด้วยว่าคลัสเตอร์คลองเตย ไม่สามารถซีลได้เหมือน สมุทรสาคร เพราะมีจำนวนประชาชนแตกต่างกับสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่จำกัด จำนวนประชาชนน้อย พร้อมขอความร่วมมือประชาชนทำความเข้าใจในการป้องกันตัวเอง พยายามเลี่ยงออกนอกบ้าน