กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้แจงข่าวกรณี ประเด็น "อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ติดโควิดแล้วปกปิดข้อมูล และมีหน้าห้องอธิบดีคนดังกล่าวติดโควิดแล้ว 1 คน" ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวผ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์บางฉบับ เมื่อวันที่ 3 พ.ค.64 ว่า อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาปกปิดข้อมูลการติดโควิด และมีหน้าห้องของอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาติดโควิด 1 คน รวมทั้งทหารเรือของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ติดโควิด 2 คนนั้น

กรมอุตุนิยมวิทยาขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบดังนี้

1.อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้เปิดเผยไทม์ไลน์ต่อแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคไปแล้ว ขณะที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 เม.ย.64 และต่อมาได้เปิดเผยไทม์ไลน์ต่อสาธารณชนได้รับทราบเป็นการทั่วไปแล้วผ่านทางสื่อในรูปแบบต่างๆ

2.กรณีที่มีการระบุว่าหน้าห้องของอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ติดโควิด 1 คน นั้น กรมอุตุนิยมวิทยาขอยืนยันว่า ไม่เป็นความจริงแต่ประการใด โดยหน้าห้องของอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ถึง 3 ครั้ง นับตั้งแต่ได้รับแจ้งจากอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ผลปรากฏว่าไม่พบการติดเชื้อโควิด-19 อนึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาขอเรียนเพิ่มเติมว่า จนถึงขณะนี้ไม่พบว่ามีผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาติดเชื้อโควิด-19 อันเนื่องมาจากการติดเชื้อโควิด-19 ของอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา แต่อย่างใด

3.กรณีที่มีการระบุว่าทหารเรือของกรมอุทกศาสตร์ ติดโควิด 2 นาย จากการประชุมร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 7 เม.ย.64 นั้น กรณีดังกล่าวกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับแจ้งจากกรมอุทกศาสตร์ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.64 และกองทัพเรือได้แจ้งไทม์ไลน์ของทหารเรือที่ติดโควิดทั้ง 2 นายให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไปแล้ว ซึ่งการติดเชื้อโควิด-19 ของทหารเรือทั้ง 2 นาย ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมร่วมกันระหว่างกรมอุทกศาสตร์และกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 7 เม.ย.64 แต่อย่างใด เนื่องจากทหารเรือทั้ง 2 นาย ดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้