กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เจียไต๋ จำกัด และบริษัท คอร์สสแควร์ จำกัด ขยายเวลาลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ถึง 31 พ.ค.64 หลักสูตรการทำเกษตรภาคทฤษฎี และฝึกขับเครื่องจักรกลการเกษตร มุ่งเทรนแรงงานคุณภาพ สู้วิกฤตโควิด-19

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และกระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน มีความห่วงใยแรงงานถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กำลังระบาดระลอก 3 มีนโยบาย และมอบหมายให้ กพร.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้แรงงานใช้ชีวิตตามวิถีใหม่ โดยร่วมภาคีเครือข่ายจัดฝึกทักษะด้านเกษตรผ่านออนไลน์ มุ่งเป้ารองรับแรงงานกลับคืนสู่ภาคการเกษตรวิถีใหม่ ฝึกอบรมทั้งทักษะการใช้เครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ รวมถึงเทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เป็นองค์กรชั้นนำด้านเครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยีเกษตรครบวงจร จัดฝึกทั้งแบบออนไลน์และแบบฝึกร่วมระหว่างการฝึกออนไลน์กับฝึกภาคปฏิบัติ

ทั้งนี้ กพร.ร่วมกับบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เจียไต๋ จำกัด และบริษัท คอร์สสแควร์ จำกัด จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเษตรเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-19 ปีที่ 2 หลักสูตรออนไลน์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับการฝึกอบรมสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านสมาร์ตโฟน เป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนทั่วไป แรงงานที่กำลังว่างงาน ตกงาน เกษตรกรที่มีพื้นฐานการขับรถเพื่อการเกษตร และแรงงานใหม่ทั่วประเทศ ใน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรนักขับเครื่องจักรกลการเกษตร ประกอบด้วย 2 โปรแกรม ได้แก่ 1.1 นักขับเบื้องต้น (ทฤษฎีออนไลน์) ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค.64 และ 1.2 นักขับมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ)

สำหรับเบื้องต้นต้องผ่านการฝึกอบรมโปรแกรมนักขับเบื้องต้นแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 1 -31 พ.ค.64 นำร่องฝึกปฏิบัติที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของบริษัท คูโบต้า ใน 20 จังหวัด และจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวด้วย 2.หลักสูตรเกษตรมือใหม่ (ภาคทฤษฎีออนไลน์) ผู้รับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรเบื้องต้น การปลูกผักรายได้เร็วเจียไต๋ การจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมเกษตรครบวงจร ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค.64

โดยผู้ผ่านการประเมินจะได้รับวุฒิบัตรรับรองซึ่งสามารถพิมพ์วุฒิบัตรผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง โดยผู้ผ่านการประเมิน 30 คนแรก จะได้รับสิทธิ์เข้าชม KUBOTA Farm เพื่อต่อยอดความรู้และสร้งโอกาสในการประกอบอาชีพ ฟรี ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.coursesquare.co/kobota_csr