กระทรวงศึกษาธิการ รายงานเมื่อวันที่ 2 พ.ค.64 (เวลา 16.30 น.) พบผู้ติดเชื้อโควิด19 ที่ปฏิบัติงานในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพิ่ม 1 ราย เป็นพนักงานราชการ งานตรวจสอบ กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สป. เพศหญิง

สำหรับไทม์ไลน์มีดังนี้ 23 เม.ย. 64 Work from home
19.00 น. กินข้าวกับเพื่อนที่ ซอยสามเสน (สัมผัสกลุ่มเสี่ยง)
20.00 น. อยู่บ้าน

24 เม.ย. 64
11.00 น ไป รพ.มิชชั่น ต่อมทอนซิลอักเสบ
อยู่บ้าน
25 เม.ย. 64 อยู่บ้าน
26 เม.ย. 64 Work from home
27 เม.ย. 64 Work from home และทราบข่าวว่าเพื่อนติดเชื้อโควิด
28 เม.ย. 64 Work from home
29 เม.ย. 64 Work from home
30 เม.ย. 64 Work from home
01 พ.ค.64 เวลา09.00 น. ไป รพ.มิชชั่น ตรวจโควิด
02 พ.ค.64 เวลา12.00 น. ทราบผลว่าติดเชื้อโควิด
14.00 น. รถ รพ.มิชชั่น มารับ

สรุปสถานการณ์ขณะนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อ #โควิด19 ที่ทำงานใน ศธ. รวมทั้งสิ้น 24 ราย แยกเป็นเพศหญิง 17 ราย เพศชาย 7 ราย เสียชีวิต 1 ราย ออกจากโรงพยาบาลแล้ว 4 ราย

แยกเป็นสังกัด (ตามพื้นที่ที่ทำงาน) สช. 8 ราย, สป. 3 ราย, สพฐ. 3 ราย, กองทุนสงเคราะห์ ศธ. 9 ราย, สำนักงาน กศน. 1 ราย