กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานผลการตรวจคัดกรองเชิงรุกตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในชุมชนคลองเตย เขตคลองเตย กทม. โดยระบุ

วันที่ 27 เม.ย.64 ตรวจที่ชุมชน 70 ไร่ คัดกรองจำนวน 433 ราย พบติดเชื้อ 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 5

วันที่ 27 เม.ย.64 ตรวจที่ชุมชนวัดสะพาน คัดกรองจำนวน 489 ราย พบติดเชื้อ 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 6

วันที่ 30 เม.ย.64 ตรวจที่ชุมชนพัฒนาใหม่ คัดกรองจำนวน 411 ราย พบติดเชื้อ 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 12

ทั้งนี้ รวมพบผู้ติดเชื้อ 99 ราย