กปภ

     นายอำเภอเมืองราชบุรี มอบหมายปลัดอำเภอ บูรณาการหน่วยงานตรวจสอบร้านค้าปลีก ค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า 4 แห่ง  ปิดการจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่าง 1-14 พ.ค. ตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
           
 วันนี้ ( 2 พ.ค. 64 )  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอเมืองราชบุรี มอบหมายให้นายจำนงค์ จันทวงศ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง  พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอ ตำรวจ สภ.เมืองราชบุรี กอ.รมน.รบ สมาชิก อส. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ห้างสรรพสินค้า ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 1740/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 25 โดยให้ปิดสถานที่จำหน่ายสุรา ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง รวมถึงสถานที่ให้ปิดชั่วคราว อาทิ โรงภาพยนต์  สวนสนุก ตู้เกมส์ เครื่องเล่นทุกประเภท 
         
  จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรบินสัน  ห้างสรรพสินค้าโลตัส ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ห้างสรรพสินค้าแมคโคร อำเภอเมืองราชบุรี ตาม " มาตรการเชิงรุกในการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19  จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ ห้างสรรพสินค้าทั้ง 4 แห่ง ไม่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนโรงภาพยนต์ สวนสนุก ตู้เกมส์ เครื่องเล่นทุกประเภท ได้ปิดชั่วคราว ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรี  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 14 พฤษภาคม 2564
        

 
  นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอเมือง เปิดเผยว่า ได้สรุปรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ระลอกใหม่ เฉพาะเขตอำเภอเมืองราชบุรี   ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 )  สถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี เริ่มพบผู้ติดเชื้อเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จำนวน 7 คน รวมมียอดผู้ป่วยสะสม จำนวน 112 คน หายป่วยแล้ว 43 คน กำลังรักษา 68 คน มีภาวะปอดอักเสบ 8 คน เสียชีวิต 1 คน มียอดกลุ่ม PUI ผู้มีความเสี่ยงสูงและมีอาการ จำนวน 109 คน ปัจจุบันคงเหลือ 1 คน ยอดกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (HR) 397 คน ปัจจุบันคงเหลือ 15 คน และยอดกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ (LR) 212 คน ปัจจุบันคงเหลือ 19 คน ข้อมูลช่วงอายุและเพศของผู้ติดเชื้อ อายุของผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ที่ ช่วงอายุ 21 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.9% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด รองลงมาคือช่วงอายุ 36 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.4% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด เป็นเพศหญิง 50.9% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด และเป็นเพศชาย 49.1% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด
          

    สำหรับการพบผู้ป่วยติดเชื้อแบ่งตามพื้นที่ตำบล พื้นที่สีแดงเข้ม คือพื้นที่ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อตั้งแต่ 21 รายขึ้นไป มีจำนวน 1 ตำบล ได้แก่ ต.หน้าเมือง 30 คน พื้นที่สีแดง คือพื้นที่ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อตั้งแต่ 11 - 20 รายขึ้นไป มีจำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ต.เจดีย์หัก 20 คน และ ต.บ้านไร่ 17 คน พื้นที่สีส้ม คือพื้นที่ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อ 1 – 10 ราย มีจำนวน 12 ตำบล ได้แก่ ต.ดอนตะโก 8 คน ต.เกาะพลับพลา 8 คน ต.พงสวาย 7 คน ต.สามเรือน 6 คน ต.เขาแร้ง 5 คน ต.โคกหม้อ 4 คน ต.หินกอง 2 คน ต.ท่าราบ 1 คน ต.พิกุลทอง 1 คน ต.คูบัว 1 คน ต.คุ้งน้ำวน 1 คน และ ต.บางป่า 1 คน
       
    ส่วนพื้นที่สีขาว คือพื้นที่ที่ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ มีจำนวน 7 ตำบล ได้แก่ ต.น้ำพุ ต.ห้วยไผ่ ต.ดอนแร่ ต.อ่างทอง ต.คุ้งกระถิน ต.หลุมดิน และ ต.หนองกลางนา สรุปการพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) พื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีพบผู้ติดเชื้อในลักษณะเป็นกลุ่มก้อน 13 คลัสเตอร์ โดยมีกลุ่มคลัสเตอร์ใหญ่ที่สุดได้แก่ คลัสเตอร์ Line up หัวหิน และแพร่กระจายต่อที่ร้านกาลครั้งหนึ่ง มีจำนวนผู้ติดเชื้อ 16 คน รักษาหายแล้ว 15 คน กำลังรักษา 1 คนและมีกลุ่ม PUI มีความเสี่ยงสูงและมีอาการ 1 คน วันที่จบเคสหากไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มคือวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
    

     
    คลัสเตอร์ที่มีกลุ่ม PUI กลุ่มเฝ้าระวังเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำมากที่สุด 2 ลำดับแรก ได้แก่ คลัสเตอร์ทำบุญบ้าน (หน้าเมือง) ติดจาก กทม. มีผู้ติดเชื้อ 7 คน อยู่ระหว่างการรักษาทั้งหมด และมีกลุ่ม PUI มีความเสี่ยงสูงและมีอาการ 1 คน กลุ่มเฝ้าระวังความเสี่ยงสูง 5 คน และกลุ่มเฝ้าระวังความเสี่ยงต่ำ 11 คน และคลัสเตอร์อิมแพคเมืองทองธานี (ถ.เขางู) มีผู้ติดเชื้อ 11 คน อยู่ระหว่างการรักษาทั้งหมดและมีกลุ่มเฝ้าระวังความเสี่ยงสูง 3 คน  คลัสเตอร์พูลวิลล่า ชะอำ มีผู้ติดเชื้อ 11 คน รักษาหายแล้ว 6 คน กำลังรักษา 5 คน และมีกลุ่มเฝ้าระวังความเสี่ยงต่ำ 3 คน คลัสเตอร์นครศรีธรรมราช (เขาแร้ง) มีผู้ติดเชื้อ 4 คน อยู่ระหว่างการรักษาทั้งหมด และมีกลุ่มเฝ้าระวังความเสี่ยงต่ำ 3 คน
        

    
   ข้อมูลเชิงสถิติโอกาสการพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม โอกาสการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจาก กลุ่ม PUI ผู้มีความเสี่ยงสูงและมีอาการ อยู่ที่ 38% หรือ 1 คนจากตัวเลขกลุ่ม PUI ณ ปัจจุบัน โอกาสการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจาก กลุ่มเฝ้าระวังความเสี่ยงสูง(HR) อยู่ที่ 8% หรือ 1 คน จากตัวเลขกลุ่มเฝ้าระวังความเสี่ยงสูง(HR) ณ ปัจจุบัน และโอกาสการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจาก กลุ่มเฝ้าระวังความเสี่ยงต่ำ(LR) อยู่ที่ 1% ส่วนประเภทสถานที่เสี่ยง 3 อันดับแรก ได้แก่ ร้านอาหาร 33 แห่ง ตลาด/ตลาดนัด 15 แห่ง และสถานศึกษา/สนามกีฬา 11 แห่ง ตำบลที่มีสถานที่เสี่ยงสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ต.หน้าเมือง 76 แห่ง ต.เจดีย์หัก 12 แห่ง และ และ ต.บ้านไร่ 5 แห่ง