ระบุตั้งแต่ปลายมกราฯถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยติดเชื้อ 3.4 พันราย รักษาหายกลับบ้านได้กว่า 2 พันราย ย้ายไปรพ.นอกสังกัด 21 เสียชีวิต 10 กำลังรักษาอีก 1.3 พันราย

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.64 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกทม. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากในพื้นที่กทม. โดยสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจเชิงรุกและนำส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และ hospitel ดูแลรักษาผู้ป่วยที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.63 - 2 พ.ค.64 มีผู้ป่วยติดเชื้อ 3,462 ราย รักษาหายกลับบ้าน 2,072 ราย ย้ายไปโรงพยาบาลนอกสังกัด 21 ราย และเสียชีวิต 10 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,359 ราย

ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น กทม.ได้เตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยในทุกๆ ด้าน อาทิ บุคลากรทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งสถานที่สำหรับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ (รพ.สนาม/hospitel) จำนวน 9 แห่ง และสถานที่สำหรับรักษาผู้ป่วยที่แสดงอาการ (รพ.สังกัดกทม.) จำนวน 8 แห่ง นอกจากนี้ กทม. ได้ยกระดับการนำส่งผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาของโรงพยาบาล โดยศูนย์เอราวัณ 1669 ได้ร่วมกับเครือข่ายร่วมดำเนินการ ทำให้รับ-ส่งผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น และไม่มีผู้ป่วยตกค้างในแต่ละวัน โดยตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. -1 พ.ค.64 ศูนย์เอราวัณรับผู้ป่วย 3,266 ราย เข้ารับการรักษา 2,839 ราย แบ่งเป็นรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกทม. 1,886 ราย รักษาในโรงพยาบาลอื่น จำนวน 953 ราย