พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรณีเกิดเหตุเรือดำน้ำ เคอาร์ไอ นังกาลา - 402 (KRI Nanggala - 402) จมบริเวณนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ความว่า

ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า เรือดำน้ำเคอาร์ไอ นังกาลา - 402 ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้จมลงในทะเลลึกนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะบาหลี นับเป็นอุบัติเหตุอันร้ายแรง ที่ทำให้ลูกเรือทั้งหมดเสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศอันเป็นที่รัก ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าและพระราชินีขอร่วมอาลัยในเหตุการณ์อันน่าเศร้านี้กับประชาชนชาวอินโดนีเซีย และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน ตลอดถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ได้รับความทุกข์อย่างยิ่งยวด จากความสูญเสียครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว