วันที่ 29 เม.ย.64 เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสถานที่ พื้นที่สนามกีฬานิมิตรบุตร โดยทำความสะอาด จัดระบบวงจรปิด รวมถึงการ ใช้หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยลำแสง UVC (Ultraviolet C) โดยปกติใช้สำหรับฆ่าเชื้อในห้องผ่าตัด โดยจะใช้เป็นสถานที่แรกรับผู้ติดเชื้อที่ยังไม่มีเตียง รอประเมินอาการก่อนส่งต่อไปยังโรงยาบาลต่างๆ