ม.รามคำแหง เชิญชวนศิษย์เก่า นักศึกษา เช่าองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ไว้บูชาและเป็นวัตถุมงคลที่ระลึกในโอกาส ครบรอบ 46 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อัญเชิญพระนาม “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” เป็นชื่อของมหาวิทยาลัยตั้งแต่เปิดการเรียนการสอนเมื่อปี 2514 และมีการประดิษฐานองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชให้ชาวรามคำแหงได้สักการบูชา ณ ม.ร. ส่วนกลาง และสาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาคทุกแห่ง “พ่อขุนรามคำแหง” จึงเป็นศูนย์รวมใจและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้ลูกพ่อขุนฯตั้งใจศึกษา และมุ่งมั่นนำความรู้ ออกไปรับใช้สังคม ตามคำขวัญ “รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุนฯ สนองคุณชาติ” ซึ่งเป็นแนวทางที่ลูกพ่อขุนฯยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด

ดังนั้น ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ม.ร.ปีที่ 46 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยเห็นควรจัดทำองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเป็นวัตถุมงคลที่ระลึก และเชิญชวนให้ชาวรามคำแหง ทั้งศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร ได้เช่าบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล และจัดทำตามจำนวนที่สั่งจองเท่านั้น

สำหรับ องค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่จัดทำขึ้นในโอกาส “46 ปีรามคำแหง” หล่อด้วยวัสดุทองเหลืองรมดำ ณ โรงหล่อในจังหวัดสุโขทัยและมีพิธีปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัยในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยมี 4 ขนาด ดังนี้

1) ขนาดความสูง 12 นิ้ว (รวมฐาน) ให้เช่าในราคา 2,900 บาท
2) ขนาดความสูง 6 นิ้ว (รวมฐาน) ให้เช่าในราคา 1,500 บาท
3) ขนาดความสูง 2 ½ นิ้ว (รวมฐาน) ให้เช่าในราคา 300 บาท
4) ขนาดความสูง 1 ½ นิ้ว (รวมฐาน) ให้เช่าในราคา 150 บาท

ขอเชิญชวนผู้สนใจสั่งจองได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2560 โดยสั่งจองด้วยตนเองได้ที่ ม.ร. (หัวหมาก) ห้องรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 3 หรือสั่งจองโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก ชื่อบัญชี “สถาปนา 60” เลขบัญชี 156-2-22982-1 กรณีโอนเงินด้วยเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค หรือโอนด้วยเช็คส่วนบุคคลหลังจากที่โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว ให้แฟกซ์สำเนาการโอนพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โอนให้จัดเจน พร้อมใบสั่งจองส่งมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8439 หรือส่งทาง E-mail : RAM46@outlook.co.th โดยสามารถดาวน์โหลดใบสั่งจองได้ที่www.ru.ac.th หรือที่ Facebook : PR Ramkhamhaeng University

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 3 โทร. 0-2310-8014 และ 0-2310-8439