“ตามรอยพ่อ” สืบสาน รักษา ต่อยอด ชีวิตมีสุขแบบพอเพียง
ผึ้งชันโรงหรือผึ้งจิ๋ว เป็นผึ้งกลุ่มเดียวกับผึ้งทั่วไปแต่ไม่มีเหล็กใน ให้น้ำผึ้งที่อุดมไปด้วยสรรพคุณทางยา มีคุณค่าทางอาหารสูงมาก จึงมีผู้สนใจหันมานิยมเลี้ยงกันมากขึ้นด้วยสรรพคุณช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ช่วยต้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี และก็มีราคาค่อนข้างแพงกว่าน้ำผึ้งทั่วไป
คุณเนตนภา บุญหา ผู้สนใจอีกคนที่ให้ความสนใจหันมาเลี้ยงผึ้งชันโรง บริเวณรอบบ้านซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ 213 หมู่ที่ 6 บ้านไพรวัน ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เธอเป็นเจ้าหน้าที่งานป่าไม้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ.2550 ได้สอบเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้จนถึงปัจจุบัน และยังเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิตการแปรรูปกิจกรรมต่างๆ ของงานป่าไม้ เช่น การทำยาหม่องจากน้ำมันใบเสม็ด และกิจกรรมอื่นๆ ที่งานป่าไม้รับผิดชอบ อีกทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานกับโครงการต่างๆ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ที่ได้จัดขึ้นโดยนำเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ ไปศึกษาดูงานการทำเกษตรหลากหลายรูปแบบในต่างจังหวัด ได้สะสมความรู้เรื่อยมาและเริ่มปรับใช้ที่บ้านของตัวเองด้วยการปลูกพืชผักไม้ผลหลากหลายชนิด เช่น ใบกระเปราะ ใบสะระแหน่ ผักสลัด แก้วมังกร แตงโม ส่วนใหญ่นำมาบริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือก็ส่งจำหน่าย จากการปลูกพืชผักรอบบ้าน ส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างหลังจากเลิกงานบ้าง วันหยุดบ้าง แม้จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยแต่ก็มีความสุข บางครั้งลูกชายก็กลับมาช่วยทำการเกษตร

ในปี 2563 เริ่มหันมาเลี้ยงผึ่งชันโรง หลังจากการศึกษาดูงานจากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะที่ฟาร์มผึ้งปันแต ซึ่งการเลี้ยงครั้งแรก ลองเลี้ยงแค่ 3 รัง (กล่องไม้ ยาว 30 ซ.ม. กว้าง 15 ซ.ม. สูง 15 ซ.ม.) ได้รับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาจากอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ส่วนการปลูกพืชผักยังมีการปลูกพืชผักสวนครัวแบบหมุนเวียนเรื่อยไป และปลูกผักคื่นช่าย ต้นหอม โดยปลูกเลี้ยงในกระถางเพื่อจำหน่ายพร้อมกระถาง ปัจจุบันนี้ได้ขยายเครือข่ายการเลี้ยงผึ้งชันโรงให้แก่เพื่อนบ้านในหมู่ที่ 2, 3 , 5 บ้านไพรวัน และจากหมู่ที่ 3 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จำนวน 11 ราย บางรายเริ่มมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำผึ้งบ้างแล้ว ส่วนใหญ่สมาชิกจะนำน้ำผึ้งมาบริโภคในครัวเรือนก่อน ที่สำคัญขณะนี้คุณเนตนภา บุญหาได้ผ่านการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนจากสำนักงานเกษตรอำเภอตากใบแล้ว ส่วนการจำหน่ายน้ำผึ้งชันโรงได้จัดจำหน่ายโดยบรรจุขวดขนาด 75 ,180 , 350 , 750 มิลลิลิตร ราคาอยู่ที่ ซีซีละ 2 บาท พร้อมทั้งจัดส่งให้ลูกค้าที่มี order มาทางสื่อต่างๆ ทุกวันนี้มีผู้สนใจสั่งกล่องไม้ สั่งถาดน้ำหวาน สั่งน้ำผึ้ง สั่งแม่พันธ์พร้อมเลี้ยง และมีผู้สนใจแวะเวียนมาดูวิธีการเลี้ยงผึ้ง วิธีขยายพันธุ์ และการเก็บน้ำหวานอยู่เสมอ สำหรับผู้สนใจการเลี้ยงผึ้งชันโรงและต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่คุณเนตนภา โทร. 085-0780298 โดยตรง

ทุกวันนี้คุณเนตนภา รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้ดำเนินตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้ปลูกพืชผัก ไม้ผล การเลี้ยงผึ้งชันโรงทำให้มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและที่สำคัญมีความสุขมากขึ้นได้อยู่กับธรรมชาติ ขณะนี้กำลังขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีบ้านไพรวัน เป็นอีกก้าวหนึ่งเพื่อต่อยอดกลุ่มเครือข่ายการเลี้ยงผึ้งชันโรงบ้านไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
นี่เป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จที่น่ายกย่องอย่างยิ่งของเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ที่สามารถสืบสาน รักษา ต่อยอด นำความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ซึมซับวันละนิด รู้จักประยุกต์ คิดค้นวันละหน่อย ด้วยจิตและใจที่มุ่งมั่นต้องสานฝันให้สำเร็จ พออยู่ พอกิน พอเพียง สุขภาพแข็งแรง และนี่คือความสุขแบบฉบับเนตนภา บุญหา