รถบัสบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เคลื่อนที่คันแรกของเขตปี้ซานในนครฉงชิ่งได้ให้บริการแก่ประชาชนเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ซึ่งรถบัสดังกล่าวได้รับการออกแบบและจัดสร้างเป็นการเร่งด่วนโดยโรงพยาบาลประชาชนเขตปี้ซาน ได้ออกให้บริการแก่บริษัท Hongyu Precision Industry จำกัด เป็นจุดบริการแรก และมีจำนวนพนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนบนรถกว่า 300 คน โดยการให้บริการในครั้งนี้ได้บรรลุเป้าหมายการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19แก่ประชาชน “ถึงหน้าบ้าน” อย่างดีเยี่ยม ภาพโดย Hu Yuejian / Guangming Picture