"อธิบดี ทช."สั่งรถบรรทุกน้ำประปาสะอาดเข้าช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำทั่วทุกภูมิภาคกว่า4แสนลิตร ช่วยภัยแล้งทั่วประเทศ ขณะที่ภาคเหนือแชมป์แล้งสุด

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.64 นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่และรถบรรทุกน้ำประปาสะอาดเข้าช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำทั่วทุกภูมิภาคแล้ว 438,500 ลิตร (ม.ค.-19 เม.ย. 64) แบ่งเป็น ภาคเหนือ 404,500 ลิตร ภาคกลาง 24,000 ลิตร และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) 10,000 ลิตร อาทิ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคำม่วง พร้อมเจ้าหน้าที่นำรถบรรทุกน้ำประปา แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งหลายพื้นที่ ได้แก่ ชาวบ้านหนองบอน ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 6,000 ลิตร เพื่อใช้อุปโภคและบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

นายปฐม กล่าวต่อว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้ ทช. ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจนกว่าจะคลี่คลาย พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งในหลายพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค โดยสำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบภัยแล้งอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

รวมทั้งได้ประสานข้อมูลกับจังหวัดหากพื้นที่ใดต้องการความช่วยเหลือ หน่วยงานของ ทช. ทั่วทุกภูมิภาคพร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำและพนักงาน เพื่อแจกจ่ายน้ำแก่ประชาชนที่ประสบภัยทันที สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน กรมทางหลวงชนบท 1146 หรือแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดในพื้นที่