พบคนไม่ออกกำลังกายมีความเสี่ยงในทุกด้านทั้งต้องนอนรพ. ป่วยหนัก และเสี่ยงชีวิตได้มากกว่าคนที่ออกกำลังน้อย และยิ่งออกกำลังกายเป็นประจำความเสี่ยงอาการรุนแรงก็ยิ่งน้อยลง เพจ Doctor Runner – วิ่งดิหมอ โดยคุณหมอที่รักการออกกำลังการด้วยการวิ่งเป็นชีวิตจิตใจ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเผยรายงานวิจัยเกี่ยวกับผลของการออกกำลังกายและโควิด-19 ซึ่งได้ศึกษาใน USA จำนวน 48,440 ราย โดยสถาบันวิจัยแห่งชาติ Kaiser Permanente Medical Center ในช่วงเดือน ม.ค.2020-ต.ค.2020 ก่อนการฉีดวัคซีนในอเมริกา โดยแบ่งออกเป็น "ผู้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ , ผู้ออกกำลังกายน้อย , และผู้ที่ไม่ออกกำลังกาย" (โดยเป็นการถามประวัติออกกำลังกายย้อนหลังไปถึงต้นปี 2018 จนถึง มี.ค.2020) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์เฉพาะในกลุ่มผู้ติดเชื้อ คือ Covid-19 positive เท่านั้น เพื่อดูความรุนแรงของอาการที่เกิดขึ้น โดยวัดจาก 3 ตัวชี้วัด 1) อัตราการนอนรพ. (ที่นั่นเคสบวกและมีอาการจึงนอนรพ. 2) อัตราการป่วยหนักต้องเข้า ICU และ 3) อัตราการเสียชีวิต ผลของการวิจัยหลัก คือ พบว่าผู้ที่ขาดการออกกำลังกาย จะมี .... - อัตราการเข้านอนรพ. มากกว่าผู้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 2.26 เท่า!! - อัตราการป่วยหนักต้องเข้า ICU มากกว่าผู้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 1.73 เท่า !! - อัตราการเสียชีวิต มากกว่าผู้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 2.49 เท่า!! * โดยนิยามของการออกกำลังกายสม่ำเสมอ เป็นไปตามหลักทางวิชาการ ที่แนะนำโดยสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกา คือการออกกำลังกายที่ระดับเบา ถึงปานกลาง มากกว่า 150 นาทีต่อสัปดาห์ แม้กระทั่งผู้ที่ออกกำลังกายน้อย (ไม่สม่ำเสมอ) ก็ยังมีผลในการป้องกันอาการรุนแรงจากโควิด-19 ที่ดีกว่าผู้ไม่ออกกำลังกาย (แต่การป่วยยังเป็นสัดส่วนที่มากกว่าผู้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ) ทีมวิจัย จึงได้สรุปว่า ... "แนะนำเป็นอย่างยิ่ง ให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรงจากโควิด-19 ได้อย่างชัดเจน"