เมื่อวันที่ 20 เม.ย. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ร่วมกับกองทัพบก และกองทัพอากาศ ที่ให้การสนับสนุนด้านอากาศยาน และกำลังพล ในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศใน 4 ภารกิจ ได้แก่ 1.การคลี่คลายสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่การเกษตร 2.เติมน้ำลงเขื่อนในลุ่มน้ำต่างๆ ที่มีปริมาณน้ำใช้การน้อยเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค 3.บรรเทาปัญหาไฟป่า และหมอกควัน 4.บรรเทาและยับยั้งความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ และข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาในระยะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ส่งผลให้อุณหภูมิของประเทศไทยจะสูงขึ้นจากความร้อน และอาจส่งผลกระทบกับร่างกายของผู้ที่ต้องทำกิจกรรมกลางแจ้ง อย่างไรก็ตามแม้ขณะนี้จะมีการก่อตัวของพายุไต้ฝุ่นซูรีแก บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ที่มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และจะสลายกำลังไปเอง โดยไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทย

สำหรับผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 19 เมษายน 2564 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 11 หน่วยปฏิบัติการ ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางส่วนบริเวณพื้นที่การเกษตรของจ.เชียงราย ลำปาง กำแพงเพชร กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สระบุรี สกลนคร นครพนม ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นราธิวาส เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้เขื่อน จำนวน 5 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 8 แห่ง

นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับการติดตามสภาพอากาศในช่วงเช้าวันนี้ พบว่า ผลการตรวจสภาพอากาศ มีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ ตาก อุดรธานี บุรีรัมย์ นครราชสีมา และจันทบุรี เข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง โดยหน่วยฯ จ.เชียงใหม่ มีพื้นที่เป้าหมาย คือ พื้นที่การเกษตร จ.เชียงราย พะเยา พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนกิ่วคอหมา และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำต่ำกว่า 30% หน่วยฯ จ.ตาก พื้นที่การเกษตร จ.ตาก พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล เขื่อนแม่มอก หน่วยฯ จ.อุดรธานี พื้นที่การเกษตร จ.อุดรธานี สกลนคร นครพนม และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนห้วยหลวง เขื่อนน้ำอูน หน่วยฯ จ.บุรีรัมย์ พื้นที่การเกษตร จ.บุรีรัมย์ และสุรินทร์ หน่วยฯ จ.นครราชสีมา พื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา หน่วยฯ จ.จันทบุรี พื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำ อ่างเก็บน้ำของ จ.ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี อย่างไรก็ตาม หน่วยปฎิบัติการฝนหลวงอีก 7 หน่วยฯ ยังคงมีการติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง หากสภาพอากาศเข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวงก็พร้อมช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทันที

ทั้งนี้เกษตรกร และพี่น้องประชาชน สามารถขอรับบริการฝนหลวงและติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการติดต่อของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ทางเพจ Facebook, Instagram, Twitter, Line Official Account หรือโทรศัพท์ 02-109-5100