วันที่ 17 เม.ย. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี ได้ใพสต์บนเพจเฟสบุ๊คออกประกาศด่วนว่า

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 สามารถเลือกการรักษาได้จากสิทธิการรักษาพยาบาล หรือยินดีจ่ายค่ารักษาเองในภาคเอกชน และเนื่องด้วย ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมากเกินกว่าที่ โรงพยาบาลจะรองรับได้ ทางภาครัฐจึงมีการจัดเสริมสถานที่การรักษาพยาบาล ในโรงแรม ( hospitel ) โรงพยาบาลสนาม หากเตียงที่โรงพยาบาลไม่เพียงพอ จะส่งต่อไปยัง hospitel โรงพยาบาลสนาม ตามลำดับผู้ป่วยมาก่อนหลัง ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบ่งชี้ ความเสี่ยงทางการแพทย์ ขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลอาจต้องสำรองเตียงบางส่วนสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการ มีโรคประจำตัว หรือมีความเสี่ยงอื่นใด

ขอความร่วมมือมายังท่านผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่ง ส่วนใหญ่ ณ ขณะนี้ยังมาจากสถานบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ ที่ถูกคัดกรองให้นอนรักษาโรงพยาบาลสนามได้ กรุณาปฎิบัติตาม หากท่านไม่ปฏิบัติตาม เอะอะ โวยวาย จะดำเนินการตามกฎหมายกับท่านในภายหลังการสิ้นสุดการรักษาพยาบาล