จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบที่ 3 ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในแต่ละวัน โดยเฉพาะล่าสุดที่มีการติดเชื้อโควิดจากสถานบันเทิงชื่อดัง ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด ดร.สมเกียรติ โอสถสภา อดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า...ตอบคำถามว่าดือนหน้า ผู้ป่วยโควิด 19 เป็นเท่าไร ? 3,000 ราย/วัน หรือ 300ราย/วัน ขึ้นกับมาตรการ และพลังความร่วมมือ ณ วันนี้ ด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์คาดประมาณจำนวนผู้ป่วยโควิดต่อมาตรการ

• มาตรการสำคัญในการลดการแพร่เชื้อ โดยแบบจำลองนี้ได้เปรียบเทียบ 4 มาตรการหลัก ดังนี้
1.สถานการระบาดที่ไม่มีมาตรการใดๆ ซึ่งไม่มีเกิดขึ้นจริง
2.มาตรการในปัจจุบัน คือ ปิดสถานบันเทิงใน 41 จังหวัด
3.มาตรการในปัจจุบันร่วมกับปรับพฤติกรรมส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น
4.มาตรการในปัจจุบันร่วมกับปรับพฤติกรรมส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ร่วมกับงดการรวมตัวกัน
5.มาตรการในปัจจุบัน ร่วมกับปรับพฤติกรรมส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ร่วมกับงดการรวมตัวกัน และร่วมกันการทำงานที่บ้าน

สรุป
1) ปิดผับบาร์ลดติดเชื้อทำเหลือผู้ป่วย 32.8%
2) หากเพิ่มพฤติกรรมส่วนบุคคลจะเหลือ 10.2%
3) หากเพิ่มลดกิจกรรมปาร์ตี้จะเหลือ 6.5%
4) หากทำมาตรการทุกอย่างร่วมทำงานที่บ้านเหลือ คาดเหลือผู้ป่วย 4.3%

• คาดว่ามาตรการแต่ละระดับที่เพิ่มขึ้นจะลดการแพร่เชื้อได้
- การปิดสถานบันเทิงจะลดได้อย่างน้อย 25%
- การปรับพฤติกรรมส่วนบุคคล เช่น เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัยลดแพร่เชื้อได้ 30%
- การกำหนดให้บุคลากรองค์กรต่างๆ ทำงานที่บ้าน รวมทั้งลดการรวมตัวกันในกิจกรรมต่างๆ จะลดได้อย่างละ 15%
การเปรียบเทียบคือ หากไม่มีมาตรการใดๆ ซึ่งไม่จริงก้จะมีเชื้อพุ่งสูงมากเป็น 2 หมื่นรายในช่วงเวลาเดือนเศษ

• ขณะนี้เรามีมาตรการการปิดสถานบันเทิง ก็จะลดผู้ติดเชื้อเหลือ 1 ใน 3 หรือ 32.8% จึงขอให้ทุกจังหวัดเข้มงวดในเรื่องสถานบันเทิง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อต่อ ซึ่งขณะนี้มีคนทำงานจำนวนไม่น้อยที่รับเชื้อไปแล้ว และอยู่ระหว่างฟักตัวของโรค เริ่มมีอาการแต่ยังไม่ทันสังเกต

• ประชาชนทุกคนร่วมใจกันในการปรับพฤติกรรมส่วนบุคคล
- สวมหน้ากากอนามัย 100% จำนวนการติดเชื้อก็จะลดลงไปอีกเหลือ 10.2%
- ลดการรวมตัว ร่วมกิจกรรมต่างๆ สังสรรค์ปาร์ตี้ก็จะลดลงไปอีกเรื่อยๆ เหลือ 6.5%
- หลังสงกรานต์ส่งเสริมมาตรการองค์กร ให้พนักงาน บุคลากรทำงานที่บ้านก็จะลดตัวเลขการติดเชื้อลงไปอีกเหลือเพียง 4.3%

ขอบคุณข้อมูลและผลงานวิชาการ

1) นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกร​มควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)
2) คณะทำงานกลุ่มงานพัฒนาระบาดวิทยาภาคสนามและเครือข่าย กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
ที่ปรึกษาระดับกระทรวง
(รก. 11) นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข

::::::::::
ขอบคุณนะครับ กระทรวง สธ ส่งมาตั้งแต่วันที่13 ด้วยมาตรการจะระบาดน้อยลงไม่มีมาตรการปล่อยตามธรรมชาติจะขึ้นวันละสองหมื่นคนไทยกำหนดอนาคตคนไทยอนาคตอยู่ที่เราเอง
ถ้าเรากำหนด สามัคคีกัน จะระบาดน้อยปล่อยตามดวง คือเละ ปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัย อาจารย์จะสอนว่า คุณมีทางเลือกสองทาง คือจะเป็นมนุษย์ผู้ถูกกำหนด ไปตามดวง ในลายมือ
หรือจะเป็นผู้กำหนดอนาคตของตนและประเทศชาติเลือกเอาแล้วอาจารย์ก็เบรคกินน้ำโชว์คนไทยกำหนดอนาคตของพวกเขาเอง ว่าจะคงอยู่ต่อไปไหมสงครามแห่งศตวรรษ