เมื่อวันที่ 17 เม.ย.64 รายงานข่าวแจ้งว่า นายทหารอากาศ และกำลังพล กองบิน 41 เชียงใหม่ ติดเชื้อโควิด-19 รวม 10 นาย เป็นนายทหารระดับสูงของกองบิน 9 นาย และพลทหาร 1 นาย แต่ไม่มีอาการรุนแรง จึงให้รักษาตัวในบ้านพักภายในกองบิน โดยมีแพทย์มาคอยตรวจอาการและรอดูว่าจะต้องไปสถานพยาบาลหรือไม่ เนื่องจากเตียงที่โรงพยาบาลไม่เพียงพอ จึงต้องใช้โรงพยาบาลสนาม

สำหรับกำลังพลอีกจำนวนหนึ่งที่สัมผัสใกล้ชิด ให้ต้องกักตัวในบ้านพักที่กองบินเช่นกัน ส่วนกำลังพลคนอื่นๆที่ไม่ใกล้ชิดให้ปฏิบัติหน้าที่ในกองบิน แต่ไม่ให้ออกไปนอกกองบิน โดยให้เพิ่มความระมัดระวังสูงสุด เนื่องจากจ.เชียงใหม่ มีผู้ป่วยจำนวนมาก ทั้งนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคว่ากำลังพลแต่ละนายติดเชื้อจากที่ใด