17 เม.ย.2564 นพ. ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 1,547 ราย โดยเป็นการติดเชื้อในประเทศ 1,544 ราย (แยกเป็นจากระบบเฝ้าระวังและบริการสุขภาพ 1,316 ราย จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 228 ราย) และเดินทางมาจากต่างประเทศอีก 3 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 40,585 ราย วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย ทำให้ยอดเสียชีวิตขยับไปที่ 99 ราย รักษาหายเพิ่มอีก 90 ราย รวมยอดรักษาหาย 28,570 ราย ยังอยู่ในโรงพยาบาล 11,916 ราย ขณะที่สถานการณ์โลกไทยอยู่ลำดับที่ 110

รายละเอียดผู้เสียชีวิต 2 ราย ดังนี้

รายที่ 98 เป็นชายไทยอายุ 38 ปี อยู่ที่ จ.ตากอาชีพโปรแกรมเมอร์ มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้าจากคลัสเตอร์ทองหล่อ มีโรคประจำตัวคือโรคอ้วน เสียชีวิต 16 เม.ย.64

รายที่ 99 เป็นชายไทย อายุ 51 ปี อยู่ที่ จ.ปทุมธานี อาชีพพนักงานบริษัท มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า มีโรคประจำตัว โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เสียชีวิต 15 เม.ย.64

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 1,547 ราย มีรายละเอียดดังนี้