เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 เมษายน ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมครั้งที่ 51/2564 ใน ระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงาน ตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

น.พ ชาญชัย รอง สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอ ว่า พบผู้ป่วยระลอกใหม่ 23 ราย สอบสวนโรคเป็นคลัสเตอร์ปาร์ตี้พูลวิลล่ารีสอร์ท อ.ปากช่อง กระจายเป็นวงที่ 4 ติดเพิ่ม 13 ราย อ.เมือง (ต.ในเมือง) 5 ราย อ.สีคิ้ว (ต.ลาดบัวขาว) 2 ราย อ.บ้านเหลื่อม (ต.โคกกระเบื้อง) 1 ราย อ.ครบุรี (ต.แชะ) 1 ราย และ อ.พระทองคำ (ต.พังเทียม) 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 218 ราย กระจายอยู่ในพื้นที่ 20 อำเภอ รักษาที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 82 ราย รพ.ปากช่องนานา 19 ราย รพ.เทพรัตน์ 14 ราย รพ.พิมาย 3 ราย รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 20 ราย รพ.สูงเนิน 6 ราย รพ.โนนไทย 1 ราย รพ.ด่านขุนทด 2 ราย รพ.ครบุรี 2 ราย รพ.ป.แพทย์ 9 ราย รพ.โชคชัย 2 ราย รพ.โนนสูง 1 ราย รพ.ห้วยแถลง 1 ราย และ รพ.เทพารักษ์ 1 ราย

พล.ต.ต.สุจินต์ นิจพานิชย์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 นครราชสีมา (ผบก.ศฝร.ภาค 3) ชี้แจงกรณีผู้ป่วยรายที่ 175 ชาย อายุ 27 ปี นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ 11 สังกัดค่ายสุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ผู้ป่วยรายนี้จบหลักสูตรการฝึกอยู่ระหว่างเตรียมการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ไทม์ไลน์ วันที่ 2 เม.ย เที่ยวสถานบันเทิงที่กรุงเทพ จากนั้นได้เดินทางกลับมาที่ศูนย์ฝึก ฯ วันที่ 15 เม.ย ทราบข่าวเพื่อนที่เที่ยวด้วยกันติดเชื้อจึงเดินทางไปตรวจที่ รพ.มหาราช ขณะนี้ได้นำเพื่อนนักเรียนนายสิบตำรวจและครูฝึกที่อยู่ในกองร้อยที่ 1 รวม 56 นาย มาคัดกรองตรวจหาเชื้อแต่ไม่พบการติดเชื้อแต่อย่างใดและให้นักเรียนแยกย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม โดยปรับหลักสูตรเรียนออนไลน์และต้องกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน