คกก.โรคระบาดนครศรีธรรมราชใช้ไม้แข็งรับมือแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หากพบชุมชนเสี่ยงสูงให้ล็อกดาวน์เฉพาะพื้นที่คราวละไม่เกิน 7 วันเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงได้ สั่งห้ามเด็ดขาดแสดงคอนเสิร์ต การแสดงดนตรี และรำวงเวียนครก

วันที่ 17 เมษายน 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกประชุมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคระบาดนครศรีธรรมราช โดยที่ได้มีการออกมติเพิ่มเพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง จนถึงขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่นครศรีธรรมราชสูงจำนวน 32 ราย ซึ่งเป็นการพบผู้ป่วยมากที่สุดนับแต่มีการระบาดเข้าสู่นครศรีธรรมราช และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจึงมีมาตรการการเฝ้าระวังโรค มาตรการการป้องกันโรค มาตรการควบคุมโรค การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และมาตรการรองรับการตั้งด่าน/จุดตรวจป้องกันโรค

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีมติให้การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสามารถดำเนินการได้ตามเหมาะสมหรือคณะกรรมการควบคุมโรคในแต่ละพื้นที่เห็นสมควรอย่างยิ่ง ในส่วนของมาตรการเฝ้าระวังโรคหากพบว่ามีหมู่บ้านหรือชุมชนใดมีความเสี่ยงสูง มีกลุ่มเสี่ยงจำนวนมาก ให้คณะกรรมการระดับพื้นที่สั่งปิดหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงได้แต่ไม่เกิน 7 วัน พร้อมทั้งให้ยกระดับมาตรการการป้องกันโรคของจังหวัดเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของ ศบค.และเข้มงวดการเดินทางข้ามเขตจังหวัดเพื่อให้สอดคล้องกับมติของ ศบค.

นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดมาก่อนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง รวมทั้งคนที่เดินทางมาจากที่อื่น แต่ชาวนครศรีธรรมราชให้ความร่วมมืออย่างดีจนน่าพอใจในระดับหนึ่ง และไม่อยากให้ทุกคนกังวล ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาและเป็นกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มเสี่ยงที่มีกว่า 1.4 พันคน จะเร่งหาได้มากที่สุดเพื่อควบคุมโรคให้ได้โดยเร็ว ส่วนงานประเพณีสามารถดำเนินการได้แต่ต้องดูจำนวนผู้เข้าร่วม ระยะเวลาและสถานที่จัดงาน แต่ห้ามเด็ดขาดคือการแสดงคอนเสิร์ต ดนตรี และกิจกรรมรำวงเวียนครก.