ทั้งห้ามจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค งานเลี้ยงสังสรรคค์ ปิดผับ-บาร์-คาราโอเกะ-อาบอบนวดเพิ่มอีก14วัน ร้านอาหารเปิดได้ถึง 3 ทุ่ม ซื้อกลับบ้านไม่เกิน 5 ทุ่ม ร้านสะดวกซื้อเปิดได้ถึง 5 ทุ่ม ขายเหล้าได้แต่ห้ามนั่งดื่มที่ร้าน

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกทม.โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก "เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang" ระบุ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19  จากกลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อสถานบันเทิงในพื้นที่ กทม. (ระลอกใหม่เมษายน)

ในวันที่ 16 เม.ย. 2564 ศบค. มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) 

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กทม. จึงได้ประชุมด่วน เพื่อหารือมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  โดยที่ประชุมมีมติให้มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด

9 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ใน กทม.  ดังนี้

ข้อ 1 ห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
(1) ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
(2) ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ 2 ปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักรสั่งปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการ อาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันโดยให้สั่งปิดสถานที่ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 14 วัน

ข้อ 3 ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. และสามารถจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในลักษณะนำไปบริโภคที่อื่นได้ไม่เกิน 23.00 น.

ข้อ 4 จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ แต่ห้ามบริโภคในร้าน

ข้อ 5 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. งดให้บริการในส่วนของตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนสนุก

ข้อ 6 ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดินเปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. ร้านที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ให้เปิดได้ตั้งแต่เวลา 04.00 น.

ข้อ 7 สนามกีฬา หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ให้เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น.

ข้อ 8 งดจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง งานรื่นเริง

ข้อ 9 ขอความร่วมมือเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ให้บุคลากรปฎิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง สลับวันทำงาน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อลดการเสี่ยงติดเชื้อ

ทั้งนี้มีผลเวลา 00.01 น. ของวันที่ 18 เม.ย. 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง