ร้านอาหารขายกลับบ้านถึง 5ทุ่ม ปิดห้าง 3ทุ่ม ร้านสะดวกซื้อเปิด ตี4-5ทุ่ม งดสังสรรค์รื่นเริง ขอความร่วมมือwfh พร้อมเผยขยายเตียงรพ.-Hospitel-รพ.สนาม รับได้ 9,183 เตียง ขอผู้ป่วยไม่เลือกรพ.

วันที่ 16 เม.ย. เวลา 18.45 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า) ว่า คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี และตามที่ ศบค. แถลง นำข้อสั่งการมาปฏิบัติ โดยคำสั่งจะมีผลตั้งแต่ 00.01 น. ของวันที่ 18 เมษายน ในเรื่องหลักดังนี้ 1.โรงเรียนต่างๆ ห้ามใช้อาคารสถานที่ เว้นโรงเรียนนานาชาติ 2.ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน 50 คน หากเกินต้องขออนุญาตจากสำนักงานเขต และสำนักอนามัย 3.สั่งปิดสถานบริการ อย่างน้อย 14 วัน หรืออาจมากกว่านั้น 4.ร้านอาหาร เปิดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มนั่งทานที่ร้านได้ ไม่เกิน 21.00 น. และจำหน่ายแบบกลับบ้านถึง 23.00 น. ย้ำเรื่องแอลกอฮอล์สามารถจำหน่ายได้แต่นั่งดื่มที่ร้านไม่ได้ 5.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดได้ถึง 21.00 น. งดบริการตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุก 6.ร้านสะดวกซื้อ ปิด 23.00 น. และเปิด 04.00 น. 7. สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส เปิดให้ได้ไม่เกิน เวลา 21.00 น. 8.งดกิจกรรมสังสรรค์รื่นเริง และ 9.ขอความร่วมมือเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ ให้มีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from home) ให้สลับช่วงเวลา หรือเหลื่อมเวลา หรือสลับวันทำงาน ซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการไปแล้ว

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาล ของกรุงเทพมหานคร ขณะนี้สามารถรองรับได้ 9,183 เตียง มีผู้ป่วยอยู่ 4,939 เตียง เหลือรับได้อีก 4,244 เตียง โดยดำเนินการใน 3 ส่วน คือ 1.ขยายศักยภาพโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร เช่นที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ขยายเพิ่มอีก 500 เตียง รวมที่ขยายได้อีกรวม 1,300 กว่าเตียง ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยอยู่ 558 เตียง ยังรับได้อีก 752 เตียง 2.จัดเตรียมโรงพยาบาลโรงแรม ( Hospitel ) ซึ่งประสานแล้วหลายโรงแรม และ3.ตั้งโรงพยาบาลสนาม ขณะนี้มี 2 แห่งคือ โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 1 ที่ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางบอน รับได้ 200 เตียง มีผู้ป่วยอยู่ 10 เตียง รับได้อีก 190 เตียง และโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 ที่ สนามกีฬาบางกอกอารีน่า รับได้ 350 เตียง นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลสนามของกองทัพ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยด้วย

ทั้งนี้ กรณีที่มีผู้ป่วยบางส่วนเลือกสถานพยาบาล และต้องรอเตียงจำนวนมากนั้น ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่า ขอให้ประชาชนเข้าใจระบบจัดหาเตียงสำหรับผู้ป่วย และยอมรับสถานพยาบาลที่จัดหาให้ ต้องเข้าใจว่าไม่สามารถเลือกโรงพยาบาลได้ พร้อมเผยด้วยว่า ในการระบาดรอบนี้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนระดับกลางและบน มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่รอเลือกโรงพยาบาล

โฆษกกรุงเทพมหานครยังได้กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ดี ในส่วนของการรับผู้ติดเชื้อไปยังสถานพยาบาล ที่ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อรออยู่ประมาณ 300 คน/วัน ขณะที่ศักยภาพศูนเอราวัณรับผู้ป่วยได้ ไม่เกิน 200 คน/วัน ปลัดกรุงเทพมหานครจึงได้สั่งการสำนักงานเขตจัดหารถที่เหมาะสมรับผู้ติดเชื้อไปส่งเพื่อให้ทันกับจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวัน