ตามที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ.มทส.) หนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมปฏิบัติการรองรับผู้ป่วย COVID-19 กับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการเปิดรับบริจาคครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเตรียมเปิดรพ.สนามเพื่อให้สามารถรับมือการแพร่ระบาดได้อย่างเท่าทันสถานการณ์นั้น

ขณะนี้ พัดลมตั้งพื้น ขนาด 15 นิ้ว ได้รับบริจาคเข้ามาเป็นจำนวนมาก และมีจำนวนเพียงพอต่อต้องการแล้ว ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ รพ.มทส. จึงขอปิดรับบริจาคพัดลมตั้งพื้นดังกล่าว และขอขอบพระคุณในกุศลจิตทุกๆ ธารน้ำใจที่หลั่งไหลมาไม่ขาดสาย ในการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์

ในขณะเดียวกัน ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นอื่นๆ เช่น เครื่องวัดความดัน mobile เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล เครื่องวัดออกซิเจน ยังคงมีความต้องการใช้เป็นจำนวนมาก

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบการดำเนินงานและการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถโอนเงินบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี เลขที่บัญชี 679-1-09638-1หรือติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 063-131-1150 แผนกลูกค้าสัมพันธ์และกองทุน รพ.มทส. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ