สัปดาห์พยากรณ์ / ภิญโญ พงศ์เจริญ

พยากรณ์ระหว่างวันเสาร์ที่ 17 เม.ย. – วันศุกร์ที่ 23 เม.ย. 2564

ชาวราศีเมษ

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 14 พฤษภาคม

จะกระทำการใดควรรอบคอบ มิฉะนั้นจะมีปัญหาเรื่องเอกสารสัญญาได้ง่าย จะได้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยปัญหาในวงการงาน มีการจัดเอกสารหนังสือสำคัญที่มีประโยชน์และคุณค่า มีงานชิ้นสำคัญเข้ามาให้ทำ คู่แข่งทางการงานจะเข้ามาขอคืนดีกับท่าน ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นควรสืบดูประวัติความเป็นมาให้ดี รู้เขารู้เราไว้เป็นดีที่สุด มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ จะมีรายได้จากงานเก่าๆ ทรัพย์สินเงินทองที่ผู้อื่นหยิบยืมไปแล้วยังไม่ได้คืนหรือสูญหายไปแล้วหากมีการทวงถามหรือค้นหาก็จะพบหรือได้กลับคืนมาหรือมีคนมาชำระหนี้ที่ขาดอายุความไปแล้ว จะได้รับข่าวคราวหรือเอกสารสำคัญ ระวังจะถูกหลอกลวงเกี่ยวกับการเงิน เงินทองหมุนเวียนไม่หยุดหย่อน ได้เงินมากแต่แล้วก็ใช้จ่ายหมดไป เงินหมดก็ต้องเพียรพยายามหาใหม่ จะมีความสนุกสนานเพลิดเพลินเกี่ยวกับเรื่องความรัก

ชาวราศีพฤษภ

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน

ผู้ใหญ่ให้ผลประโยชน์เป็นทรัพย์สินเงินทอง หากค้าขายก็จะมีลูกค้ามากขึ้น มีความเพียรพยายามในการทำงานดี การงานที่ทำอยู่ถูกปรับปรุงแก้ไขให้เข้าที่เขาทาง มีเพื่อนร่วมงานคนใหม่ ปัญหาที่จะเกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ โดยอาศัยความรู้ความสามารถตลอดจนอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัย มีโอกาสได้ร่วมงานสังคมหลายครั้ง ระวังจะเกิดศัตรูจากสาเหตุเล็กน้อย ควรวางแผนทางการเงินไว้ให้มีระเบียบ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายตามใจตนเอง สิ่งที่ลงทุนหรือทำไว้จะประสบผลสำเร็จ มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องการงานเกี่ยวแก่ธุรกิจ โชคดีทางการเงิน มีโชคจากการเสี่ยงและการลงทุน เงินที่ได้มาล้วนบริสุทธิ์และคุ้มค่ากับเวลาที่ทุ่มเทลงไป มีคนมาหลงรักหลายคน ทางที่ดีจึงควรมีความยับยั้งชั่งใจเลือกสรรแต่ในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม มีปัญหาอะไรก็ควรแก้ไขให้กระจ่างเสียแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะเข้าใจผิดมากจนเกินไป

ชาวราศีมิถุน

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม

มีการสะสางงานเก่าๆ ที่คั่งค้างให้สำเร็จลงได้ด้วยดี จิตใจปลอดโปร่งขึ้น มีผู้ใหญ่คนดีมีความรู้คอยให้คำปรึกษาหารือ มีการโต้ตอบทางเอกสารและการสื่อสารหรือโดยวิธีอื่น มีการปรับปรุงการงานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น การทำนิติกรรมสัญญาจะสำเร็จในไม่ช้า จะมีรายได้จากผลงานเข้ามาเป็นระยะๆ จึงควรเก็บออมเป็นเงินสดไว้ใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการงานดีกว่าที่จะนำไปลงทุนในห้วงเวลาที่มีการปั่นป่วนทางธุรกิจซึ่งไม่แน่นอน เงินทองถูกนำไปแก้ปัญหาที่คั่งค้าง จะมีผู้มาขอรบกวนหยิบยืมเรื่องการเงิน ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงนี้ เพราะมีโอกาสที่จะไม่ได้รับการชำระหนี้สูง เงินทองหามาได้มากก็ใช้ไปมาก จึงควรมีความระมัดระวังการใช้จ่ายให้ดี เงินถูกใช้ไปในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ซ่อมแซมปลูกบ้านสร้างเรือน ซื้อขายบ้านหรือที่ดิน มีคนมาหลงรักหลายคน แต่ละคนก็มีดีกันคนละแบบ จากการที่มีคนมาสนใจหลายคนและเป็นคนหวั่นไหวได้ง่าย จึงทำให้ถูกคนรักต้องคุมเข้มจนหมดความสุข

ชาวราศีกรกฎ

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม

มีโอกาสเดินทางเพราะการงาน ระวังจะมีปัญหาและอุปสรรคได้ง่าย จะมีเรื่องร้อนใจเรื่องการงาน ควรสงบปากสงบใจ จะพูดจาจะเขียนอะไรควรระวัง การงานแม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ด้วยแผนงานที่ดีและมีบริวารให้การสนับสนุนประกอบกับความรู้ความสามารถที่มีอยู่ทำให้ประสบความสำเร็จ อยากได้เงินมากจึงต้องทำงานหนักเพิ่มมากขึ้น โดยไม่คิดถึงความเหน็ดเหนื่อย จะก้าวหน้าในเรื่องการเงิน ทำให้มีรายได้และมีฐานะทางสังคมดีขึ้น จะได้ของเก่าซึ่งมีผลทาง แม้ท่านจะได้เงินมามากแต่ก็ใช้จ่ายเงินมากเช่นกัน บุตรบริวารทำให้ท่านมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น การที่ท่านมีความละเอียดถี่ถ้วนทำให้สามารถควบคุมการใช้จ่ายได้ดี มีโอกาสสร้างฐานะได้อย่างรวดเร็ว จะได้ซื้อหรือจัดหาที่อยู่อาศัย สำนักงาน ที่ดินและยวดยานพาหนะใหม่ได้จะได้พบรักใหม่ สนใจสิ่งของใหม่ๆ มีกิจกรรมใหม่ๆ สำหรับท่านที่มีคู่แล้วจะมีลาภสำคัญและจะถูกทวงสิทธิ์ตามกฎหมายบางข้อ

ชาวราศีสิงห์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน

เพื่อนฝูงให้การสนับสนุนด้วยดี กิจการงานจะมีผลราบรื่น จะได้รับข่าวทางไกลหรือมีการติดต่อสื่อสารกับคนต่างถิ่น มักชอบทำอะไรตามลำพังไปไหนมาไหนไม่บอกใคร แต่ผลงานที่ทำไว้กลับปรากฏเป็นที่นิยมชมชอบของประชาชน มีโอกาสได้ศึกษาวิชาการที่แปลกใหม่ จะได้ร่วมงานในองค์กรการกุศล สวัสดิการและการสังคมสังเคราะห์ ได้พบปะสังสรรค์กับผู้คนมากมาย ส่วนท่านที่ยังไม่ได้งานทำก็จะได้งานที่พึงพอใจ จะมีโชคลาภและผลประโยชน์ ทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ควรเก็บรักษาไว้ให้ดี มุ่งหวังพิชิตอุปสรรคเพื่อความสำเร็จในชีวิต มีไหวพริบในการหาเงิน รู้จักหมุนเงินให้เกิดประโยชน์ หาเงินเพื่อคนอื่นได้ใช้ โชคดีได้รับเงินจากผลงานที่ทำไว้ แตควรระวังจะเสียรู้ทางการเงิน ถึงแม้ท่านจะสามารถหาเงินได้มากแต่รายจ่ายก็มีมาก ข่าวลือเรื่องรักวุ่นๆ เบาบางลง ความคลางแคลงใจถูกขจัดออกไปจนหมดสิ้น ความรักคอยช่วยเหลือและเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน มีโอกาสจะได้สิ่งของมีค่าสำคัญร่วมกัน

ชาวราศีกันย์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม

มีความคิดและสติปัญญาไปในทางสร้างสรรค์ที่ดี มีงานใหม่ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น มีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก การเจรจาเกี่ยวกับการงานจะได้ผลดี มีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ เพื่อนฝูงแนะนำงานใหม่เข้ามา แต่ควรระมัดระวังเรื่องการคบเพื่อน เพราะอาจถูกหลอกลวงทำให้เกิดความเสียหายได้ หากมีปัญหาก็ควรปรับความเข้าใจกับเพื่อนร่วมงานโดยเร็ว จะได้ทุกขลาภหรือเรื่องราวอันคิดว่าเสียหายหรือมีเรื่องเลวร้ายแล้วกลับได้ประโยชน์จากเรื่องราวนั้น ศึกษาศาสตร์ลี้ลับมหัศจรรย์ การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย คิดเรื่องการเงินอยู่ทุกขณะจิต ระวังจะผิดใจกับผู้อื่นเพราะเรื่องการเงิน เงินทองหมุนเวียนดีขึ้น จะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หากมีคดีเกี่ยวกับทรัพย์ก็จะชนะคดี คนรักปฏิบัติตนเหมือนเพื่อนสนิท มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาหารือกัน คนที่ยังไม่มีคู่จะมีเพื่อนต่างเพศเข้ามาสนใจ และท่านสามารถตัดสินใจเรื่องความรักได้อย่างถูกต้อง

ชาวราศีตุลย์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน

การงานจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น มีคู่แข่งทางการงานเพิ่มขึ้น จะถูกกล่าวหานินทาใส่ร้ายป้ายสีและกลั่นแกล้ง มีความคิดริเริ่มด้านการงาน จะได้ทำงานช่วยเหลือสังคม งานเกี่ยวกับเด็กและสตรี จะได้คบหาสมาคมกับเพื่อนใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ การวิ่งเต้นติดต่อประสานงานจะประสบความสำเร็จ จะได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญ ควรรับฟังคำแนะนำของคนรอบข้างไว้บ้าง จะมีการเดินทางไปร่วมกิจกรรมสำคัญมีโอกาสได้รู้จักกับบุคคลในระดับสูงและคนต่างถิ่นต่างแดน มีความมุ่งมั่นในการแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง มีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาหลายสาย มีโชคลาภด้านการเงิน จะได้สมาคมกับคนมีความรู้สูง มีเกียรติยศ นักบวชผู้ทรงสมณศักดิ์ ความรักมีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านการเงินและมีผลประโยชน์ร่วมกัน ทำให้มีหลักฐานมั่นคงยิ่งขึ้น ทำให้มีความสุขและมีหน้ามีตาในสังคม

ชาวราศีพิจิก

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม

จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากมิตรสหาย มีความก้าวหน้าและมีชื่อเสียงเกียรติยศ เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป มีงานทำมากขึ้น สามารถฝ่าฟันอุปสรรคเกี่ยวกับการงานไปได้ จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานที่ดี จะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับหน้าที่การงานที่รับผิดชอบอยู่ มีโอกาสได้ใช้วิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมา มีความเพียรพยายามในการแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง ญาติมิตรคนที่คุ้นเคยจะมาขอพึ่งพาเรื่องการเงิน การพนันการเสี่ยงโชคทำให้เสียผล จะได้ทรัพย์สินเงินทองจากผลงานเก่าๆ ของเก่าๆ มรดกพินัยกรรม หากมีหนี้สินอยู่เมื่อมีเงินก็ควรชำระหนี้โดยเร็ว ทรัพย์สินที่คิดว่าสูญเสียไปแล้วก็จะได้คืน ญาติพี่น้องจะมาขอความช่วยเหลือด้านการเงิน คนรักสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ ทำให้มีความใกล้ชิดสนิทสนมและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน

ชาวราศีธนู

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม

จะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี จะได้รับผลประโยชน์จากทางไกลจากคนต่างถิ่นต่างแดน จิตใจปลอดโปร่งแจ่มใส ระวังจะเกิดความผิดพลาดโดยหาสาเหตุได้ยาก มีงานทำสองอย่างอยู่เสมอ ปัญหาต่างๆจะคลี่คลายลงไปเอง จะรับความนิยมชมชอบจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การงาน ทำอะไรสำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว มีโอกาสได้ศึกษาอบรมมีความรู้เพิ่มเติม จะมีการเจรจานัดหมายกำหนดการต่างๆ อันเป็นผลประโยชน์ มีการโต้ตอบทางการเจรจาและเอกสารทางการเงิน ถึงแม้จะฉลาดก็ไม่วายถูกล่อลวงเรื่องการเงิน มีรายได้เข้ามาหลายทาง การบริหารจัดการทางการเงินและทรัพย์สินที่ดีทำให้ฐานะการเงินดีขึ้น กำลังเนื้อหอมเป็นที่สนใจของเพศตรงข้าม มีคนแอบรักอยู่เงียบๆ คนที่มีครอบครัวแล้วก็สามารถครองรักกันได้ด้วยดี มีการพาไปท่องเที่ยวพักผ่อนและมีการให้สิ่งของที่มีค่าแก่กัน

ชาวราศีมังกร

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์

ผลงานที่ทำไว้นำมาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ มีการเดินทางเร่งด่วนเพราะหน้าที่การงาน มีงานที่จะต้องทำให้เรียบร้อยภายใต้เวลาที่จำกัด จะได้พบเพื่อนร่วมงานในอดีต ควรรักษาผลงานเก่า ๆ เอาไว้ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงตามการยั่วยุของเพื่อนฝูงโดยไม่รู้แนวทางอนาคต จึงควรรักษามาตรฐานที่ดีเอาไว้ ความดีการตรงต่อเวลาและยอมรับในกฎระเบียบกติกาความตั้งใจขยันขันแข็งทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น แต่ควรมีความรอบคอบในการใช้จ่าย รายจ่ายส่วนมากจะเป็นเรื่องเพศตรงข้าม ค่าภาษีสังคมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การลงทุนและการสำรองจ่ายควรจะพิจารณาให้รอบคอบ มีความจำเป็นในการใช้จ่ายเกิดขึ้น ทรัพย์สินเงินทองที่เก็บออมไว้มักต้องถูกนำออกมาใช้ ความหวาดระแวง ความขี้หึงและอารมณ์ร้ายทำให้ความรักมีปัญหา ระวังจะมีปากเสียงกับคนรัก จึงควรเอาใจเขามาใส่ใจเราและยับยั้งชั่งใจให้ดี

ชาวราศีกุมภ์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม

การติดต่อทางธุรกิจประสบความสำเร็จ มีการลงทุนเข้าหุ้นเพื่อเก็งกำไร จะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ทำ การงานที่ทำอยู่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น เป็นโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถมากขึ้น จะเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน มีความพึงพอใจในผลงานของตน มีเงินทองผ่านมือเข้ามา เงินทองส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้เกี่ยวกับการงาน สามารถจัดการทางการเงินได้ดีไปตามจังหวะที่เหมาะสม ถึงแม้จะหาเงินได้เก่ง แต่ก็สิ้นเปลืองมากเช่นกัน มักจะใช้จ่ายเงินหมดไปในระยะเวลาอันรวดเร็วกับการสมาคมและการสังคมสงเคราะห์โดยไม่สนใจการออมเท่าใดนัก จึงไม่ค่อยมีเงินเก็บ ระวังจะผิดลูกเมียเขาหรือกระทำการที่ผิดศีลธรรม ความรักอย่าไปคาดหวังหรือยึดมั่นจริงจังให้มากนักเพราะจะเกิดอาการรักซ้อนซ่อนรักเกิดขึ้นได้ การที่เป็นคนอ่อนไหวต่อความรักจึงควรยับยั้งชั่งใจให้ดี จะมีเรื่องวุ่นวายในเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ อยู่เสมอ

ชาวราศีมีน

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 12 เมษายน

สามารถทำงานได้หลายอย่าง การงานนำมาซึ่งผลประโยชน์และรายได้ที่พึงพอใจ ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งและ มีความพยายามดี งานเก่าที่คั่งค้างจะถูกสะสางลงจนจบสิ้น หุ้นส่วนและเพศตรงข้ามที่ดีจะเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือ มีการปรับปรุงเกี่ยวกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น มีโอกาสได้เดินทางและพบปะกับผู้คนมากมาย ควรมีความรอบคอบเรื่องการเงิน ไม่ค่อยจะบริจาคให้ใครๆ ง่ายๆ เป็นนักใช้เงินแบบนักเก็งกำไร ไม่ชอบการทำบุญหรือการสงเคราะห์ผู้อื่น มีความรอบคอบในการใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทอง จะได้ผลประโยชน์จากผู้น้อย ตัวแทน คนใช้ ฯลฯ ได้ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา มีการติดต่อสื่อสารกับลุงป้าน้าอา ทำบุญทำทานเสียบ้างก็จะดี การสงเคราะห์ญาติพี่น้องเป็นสิ่งที่ควรกระทำ คนรักมีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ควรลดอาการจู้จี้ ขี้บ่นลงไปบ้างก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น