คอลัมน์สัปดาห์พยากรณ์ ภิญโญ พงศ์เจริญ พยากรณ์ระหว่างวันที่ 15 – 21 ก.ย. 2560

ชาวราศีเมษ
ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 14 พฤษภาคม

มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น สามารถทำงานได้หลายแขนง จะโชคดีเรื่องการคบเพื่อน การขอความช่วยเหลือจะส่งผลดี จะได้รับการสนับสนุนร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดี มีความผูกพันกรุณาปราณีต่อกัน ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ จะส่งเสริมให้มีจิตใจปลอดโปร่งผ่องใสมีความสงบสุข มีการปรับปรุงวิถีการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้น ทำให้มีโชคลาภ มีความสำเร็จได้ผล ไม่ชอบพึ่งใครเรื่องการเงิน ระวังการใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย ปกติจะเป็นคนคิดมากในการใช้จ่ายเงินทอง แต่หากถูกดูถูกเยาะเย้ยเขาจะใช้จ่ายเงินอย่างประชดประชันเพราะขาดความยับยั้งชั่งใจ มีความซื่อสัตย์มั่นคงต่อความรัก แต่ไม่ค่อยใช้ความละเอียดอ่อนหวานละมุนละไมหล่อเลี้ยงความรัก ขาดการเอาอกเอาใจ

ชาวราศีพฤษภ
ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน

การงานจะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า จะได้รับเกียรติยศชื่อเสียงและตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้น เกิดความคล่องตัวและฐานะการเงินดีขึ้น เป็นที่เชื่อถือของบุคคลอื่น มีความเพียรแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง รักเงินสนใจเรื่องการเงิน มีความสุขที่ได้มีเงิน คิดและวางแผนเกี่ยวกับการแสวงหาเงินอยู่ตลอดเวลา แต่เงินทองมักจะถูกนำมาใช้ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ มีมโนภาพเรื่องความรัก มีความปรารถนาเรื่องความรักที่ซื่อสัตย์สุจริต มีเพศตรงข้ามเข้ามาสนใจหลายคน แต่กลับไปเลือกเอาคนที่ไม่รู้จักมาก่อน จึงเกิดวุ่นวายเรื่องความรักอยู่เสมอ ระวังสุขภาพบริเวณลำคอ หลอดลม ระบบเสียง และระบบหายใจไว้บ้าง ตลอดจนอาการวิงเวียนศีรษะหรือเป็นลมหน้ามืด การแปรปรวนของอากาศ จึงทำให้ท่านเจ็บป่วย ระวังการดื่มและอาหารการกินไว้ด้วย

ชาวราศีมิถุน
ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม

จิตใจปลอดโปร่งแจ่มใสเข้มแข็ง เพิ่มความทะเยอทะยานสร้างความปรารถนา ความคิดอ่านถูกต้องแจ่มใสดีขึ้น มีปัญญาญาณส่งเสริมความคิดเห็นในแง่ปรัชญา การงานต่างประเทศหรือต่างจังหวัดส่งผลดี ได้รับผลประโยชน์รายได้จากทางไกล มีการเดินทางไกล ระวังจะถูกล่อลวงเรื่องการเงิน ไม่ควรประมาทในการใช้จ่าย จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปชั่วขณะเมื่อได้พบกับความสนุกสนานหรือพบกับเพื่อนฝูงที่ถูกใจ เขาจะคิดได้หรือกลับใจ จะได้รับความช่วยเหลือเรื่องการเงินจากคู่ครองญาติสนิทมิตรสหาย การเลือกคู่ควรอย่างละเอียดถี่ถ้วนไม่ผูกพันกับสิ่งใดมากจนเกินไป มักจะเกิดความผิดหวังบ่อยๆ ควรดูแลรักษาสุขภาพบริเวณมือ แขนไหล่ปอดและระบบประสาทต่างๆ ให้แข็งแรงอยู่เสมอ การตื่นเต้นง่าย การสอดรู้สอดเห็นทำให้ชีวิตอยู่ไม่เป็นสุข

ชาวราศีกรกฎ
ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม

จะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จะได้รับผลประโยชน์ มีความสำเร็จเกี่ยวกับหลักทรัพย์ หนี้เก่าๆ ที่เข้าใจว่าสูญหายก็จะได้กลับคืนมา สามารถปลดเปลื้องหนี้สินได้อีกด้วย ผู้สนใจทางด้านศาสนาก็จะได้รับการฝึกอบรมทางจิตวิญญาณ ศาสตร์ลี้ลับต่างๆ ก็จะมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและบรรลุผลสำเร็จได้ในระยะนี้ จะมีเครดิตทางการเงิน ควรรอบคอบในการใช้จ่าย มีความจำเป็นในการใช้จ่ายเกิดขึ้นเพราะคนในครอบครัวเสมอ เงินทองที่เก็บออมไว้มักต้องถูกนำออกมาใช้ การเป็นคนใจอ่อนและขี้สงสารทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายเรื่องทรัพย์สินเงินทอง ความรักมักจะเกิดจากความใกล้ชิด บ้างก็เกิดจากพี่น้องเพื่อนฝูงสิ่งแวดล้อมชักนำมามากกว่าเกิดจากตัวเอง เป็นพ่อบ้านแม่เรือนที่ดี ยอมเสียสละ มีความหนักแน่นเรื่องความรัก

ชาวราศีสิงห์
ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน

จะมีการลงทุนเข้าหุ้นส่วน การดำเนินงานใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ได้รับผลดี มีโอกาสประสบความสำเร็จสมความตั้งใจ จะมีความสำเร็จมีโชคลาภจากผู้อื่นหรือจากการร่วมลงทุน หากมีคดีก็จะชนะ การนิสัยกล้าได้กล้าเสียมือใหญ่ใจเติบชอบเสี่ยงโชคเป็นเหตุให้กล้าลงทุนแบบเป็นกอบเป็นกำ ทำให้คราวได้ก็ได้มากและคราวเสียก็เสียมาก ฐานะการเงินเวลาดีก็ดีมาก แต่เวลาตกก็ตกมากเช่นกัน รักเกียรติยศและชื่อเสียงทางการเงิน มีความสัมพันธ์ดีเรื่องความรัก โชคดีเรื่องเพศตรงข้ามสมความตั้งใจ มีเสน่ห์ดึงดูดต่างเพศอย่างยิ่ง มีโอกาสได้พบและคบหาดูใจกันในกิจกรรมสำคัญๆ ชีวิตคู่มักจะมีเรื่องเล็กๆ น้อยๆ มีเรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่เสมอ ทำให้เกิดความขัดแย้งและหงุดหงิดติดตามมา การเจ็บไข้ได้ป่วยทั่วไปจะมีบ้างไม่นานก็จะหาย

ชาวราศีกันย์
ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม

การดำเนินงานจะได้รับผลดี มีโชคลาภจากผู้อื่นหรือจากการร่วมลงทุน หากมีคดีก็จะชนะ หากมีปัญหาอยู่ก่อนอุปสรรคก็จะคลี่คลายลงไปและประสบความสำเร็จในที่สุด จะหันมาเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น สุขภาพดีขึ้น จะได้รับผลประโยชน์จากการงาน ได้ผลกำไรมากกว่าคู่แข่ง มีเครดิตทางการเงินดี มีความรอบคอบในการใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทอง แต่มักมีความจำเป็นในการใช้จ่ายเกิดขึ้นเพราะคนในครอบครัวเสมอ จะโชคดีเรื่องเพศตรงข้าม ชอบติชมเรื่องความรักของคนอื่น แต่ตนเองมักมีปัญหาด้านความรัก พบรักโดยมิได้ตั้งใจ ระวังจะเกิดรักซ้อนซ่อนรัก หากมีคู่ครองจะเป็นคู่ที่คอยดูแลส่งเสริมกันด้านการให้คำปรึกษาหารือในทุกด้าน ควรจะระวังโรคความดันโลหิต สายตา และหัวใจไว้บ้าง

ชาวราศีตุลย์
ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน

การวิ่งเต้นทางธุรกิจได้รับผลดี ปัญหาอุปสรรคที่มีอยู่ก็จะคลี่คลายลงไป บุตรบริวารคนรับใช้ให้คุณ บริวารเข้าแถวกันดีมีระเบียบแบบแผน จะมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาครั้งสำคัญ มีการติดต่อกับญาติพี่น้องลุง ป้า น้า อา มีความคิดหลักแหลมในการหาเงิน เงินทองหมุนเวียนไม่หยุดหย่อน ได้เงินมามากก็ใช้จ่ายหมดไป เงินหมดก็ต้องเพียรพยายามหาใหม่ เมื่อมีทรัพย์สินเงินทองก็รื่นเริงบันเทิงใจ มีความเคร่งครัด ใช้สอยโดยประหยัด เข้าใจคนอื่นได้ดีแต่ไม่เข้าใจคนรัก คนรักมีวาสนาและมีชื่อเสียง แต่เรื่องความรักไม่ค่อยสมบูรณ์นัก มีเพศสัมพันธ์ที่ละเอียดและลึกซึ้ง จะมีปัญหาด้านความรักเพราะความไม่ไว้วางใจกัน ทำให้เกิดความเครียดหากมีปัจจัยภายนอกเข้ามาคุกคาม การยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากเกินไปอาจเป็นต้นเหตุของการเจ็บป่วย

ชาวราศีพิจิก
ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม

จะเป็นที่รักใคร่ของญาติผู้ใหญ่ มีโชคลาภจากตำแหน่งหน้าที่การงาน มีรายได้เพิ่มขึ้น มีโอกาสได้สร้างเนื้อสร้างตัว จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้น มีโชคจากการเสี่ยงและการลงทุน มีรายรับเข้ามาหลายทาง แต่รู้จักใช้จ่ายตามความจำเป็น ไม่ประมาทในเรื่องการใช้จ่ายเงินทอง การที่ท่านรู้จักบริหารทรัพย์สินเงินทองของท่านด้วยตนเอง ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายตามใจตนเอง การเงินของท่านจะดีขึ้น ช่วงนี้ท่านชอบสร้างบรรยากาศและสร้างอารมณ์แห่งความรักให้เหมือนกับตอนรู้จักกันใหม่ๆ การลุยงานหนักจนเกินไปจนทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ ประกอบกับอากาศที่มีเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันอาจทำให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ ควรรักษาสุขภาพของตนเองและบริวารให้ดี

ชาวราศีธนู
ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม

มีความกระตือรือร้นจิตใจปลอดโปร่งเฉลียวฉลาดขึ้น จะได้คบหาสมาคมกับผู้ใหญ่คนดีมีความรู้ ผู้ใหญ่จะให้คุณ มีความเข้าใจอันดีกับเพื่อนฝูง พี่น้องเพื่อนฝูงให้โชคลาภ จะมีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้น มีการเดินทางและการติดต่อประสานงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี หากมีการสอบมีการศึกษาจะได้ผลดี สมองคอยคิดอ่านหาเงินอยู่ตลอดเวลา มีแนวทางหาความร่ำรวยได้ด้วยวิธีการต่างๆ มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เรื่องการเงิน มีผู้มาขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินอยู่เสมอ ระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือย เป็นคนใจกว้าง คนรักมักเกิดอาการหงุดหงิดได้ง่าย มักมีอารมณ์เสียใส่กันหรือมีเรื่องขัดแย้งกันเสมอ คิดมากเรื่องความรัก ควรระมัดระวังดูแลสุขภาพของคู่ครอง คนรัก ผู้ใหญ่และคนใกล้ชิดด้วย

ชาวราศีมังกร
ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์

การงานที่ทำอยู่จะประสบความสำเร็จ มีจิตใจปลอดโปร่งขึ้น มีการเพิ่มพูนสติปัญญา มีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ มีโชคดีได้การเงิน มีรายได้เพิ่มขึ้น ประสบความสำเร็จ มีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มขึ้น อยากได้เงินมากก็ต้องทำงานหนักเพิ่มมากขึ้น ชอบการประหยัดเก็บออม ไม่ชอบการพนัน ไม่นิยมการเสี่ยงโชค เมื่อมีอายุมากขึ้นจึงมีฐานะการเงินดี คิดแต่จะสร้างเนื้อสร้างตัวจนไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องความรัก สามารถหักห้ามอารมณ์ได้ดี รู้สึกเฉยๆ เกี่ยวกับเรื่องความรัก จึงไม่แสดงความรักออกมาให้เห็น แต่เมื่อรักใครแล้วค่อนข้างจะหนักแน่นและมั่นคงเป็นการเป็นงานถูกต้องตามจารีตประเพณี ควรดูแลสุขภาพของบุตรบริวาร เด็กๆ คนใต้ปกครองให้ดี โดยเฉพาะเรื่องการรับประทานอาหารและอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจทำให้ไม่สบายได้

ชาวราศีกุมภ์
ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม

จะมีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน จะได้รับประโยชน์ในการสร้างฐานะทางสังคมมีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถเพื่อผลคือความสำเร็จ มีการเดินทางทั้งภายในและภายนอกประเทศ เงินทองที่ได้มามักใช้เป็นประโยชน์เพื่อคนอื่น ชอบการคบหาสมาคมและชอบขันอาสา ทำงานเพื่อคนอื่นและการสังคมสงเคราะห์ เงินทองถูกใช้ไปเพื่อสาธารณกุศลและการเอื้อเฟื้อคนอื่น รายจ่ายจึงมีมาก จึงไม่ค่อยจะมีเงินเหลือเก็บ แต่มีความเฉลียวฉลาดในการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองเพื่อใช้เงินในการช่วยเหลือผู้อื่น หากมีเงินเก็บบ้างก็ชอบลงทุนหรือหมุนเงินให้เกิดประโยชน์ มีความรักในแบบอุดมการณ์จึงทำให้เป็นผู้เลือกเฟ้นคนรัก สงบเสงี่ยมขรึมจนอีกฝ่ายไม่อาจหยั่งรู้ได้อีกฝ่ายหนึ่งต้องเกี้ยวหรือทอดสะพานให้ก่อนจึงจะสำเร็จ ควรรักษาสุขภาพและอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศปลอดโปร่ง

ชาวราศีมีน
ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 12 เมษายน

การงานมีการต่อสู้แข่งขัน จะได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ที่ไม่ดี จะมีทุกขลาภหรือเรื่องอันคิดว่าเสียหายแล้ว หรือเรื่องราวนั้นเป็นเรื่องเลวร้ายแต่กลับได้รับประโยชน์จากเรื่องราวนั้นๆ จะได้ศึกษาวิชาลี้ลับมหัศจรรย์ จะครุ่นคิดเรื่องการเงิน ชอบเสี่ยงโชค แต่มักมีเรื่องวุ่นวายและพลิกผันเรื่องการเงินอยู่เสมอ รวยแล้วจน จนแล้วรวย ใช้เงินมาเพื่อหาความสะดวกสบายสนุกสนาน อยากจะมีสิ่งของวัตถุอันประณีตและเชิดหน้าชูตา จึงต้องใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมาก ชอบเรื่องความรัก แต่ไม่ใช่รักของตนเอง ชอบเป็นแม่สื่อแม่ชักช่วยเหลือคนอื่น ชอบแสวงหารักใหม่ เมื่อหาใหม่ก็พยามยามหาให้ดีกว่าเก่า เป็นความรักในเชิงนโยบายเพื่อผลประโยชน์เสียมากกว่ารักครั้งแรก ควรระวังรักษาอวัยวะให้ดีตั้งแต่ตาตุ่มถึงปลายเท้า และระบบประสาทสัมผัสต่างๆ ระวังรักษาสุขภาพดวงตา การใช้สายตามากจนไม่ได้พักผ่อนและแสงสว่างที่กล้ามากเกินไปย่อมเป็นอันตรายต่อสายตา