โบสถ์มอญมหาอุด(วัดมอญร้าง) อยู่ที่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จ.สุพรรณบุรี สร้างโดยกลุ่มชนชาวมอญมีอายุ ประมาณ 713-1,194ปี พระประธานหันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งเมืองหลวงชาวมอญ

ตัวโบสถ์มอญมีขนาดเล็กจุคนได้ไม่มาก จึงใช้สำหรับทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์เท่านั้น ฆราวาสจึงไม่สามารถเข้าไปภายในได้

กาลเวลาเปลี่ยนยุคสมัยโบสถ์มอญแห่งนี้ก็ยังใช้งานสืบต่อเรื่อยมาใช้ เป็นที่พระภิกษุเรียนวิปัสสนากัมมัฏฐานตลอดจนเป็นที่ฝึกฝนร่ำเรียนวิชาคาถาอาคมปลุกเสกเครื่องรางของขลังและศาตราวุธต่างๆของเกจิอาจารย์ตลอดถึงแม่ทัพนายกองผู้เรืองวิชาในยุคก่อน ว่ากันว่าขุนแผนก็ใช้สถานที่นี้ฝึกฝนและเรียนวิชาคาถาอาคมตั้งแต่ตอนบวชเณรด้วยเช่นกัน เนื่องด้วยลักษณะตัวโบสถ์มีประตูเข้าออกแค่ทางเดียวบานเดียวไม่มีหน้าต่างเป็นที่มาของคำว่าโบสถ์มหาอุดจึงมีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์สำหรับทำพิธีต่างๆและด้วยเหตุนี้ครูบาอาจารย์ตั้งแต่โบราณจึงไม่อนุญาตให้สตรีเข้าไปภายในโบสถ์มอญอย่างเด็ดขาดหากเข้าไปจะเกิดอาถรรพ์อาเภทต่างๆนานา แม้แต่ยุคสมัยเสือต่างๆในสุพรรณบุรีหรือแม้แต่เหล่าตำรวจมือปราบต่างก็เข้ามาฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อถิรและได้ร่ำเรียนวิชาคาถาอาคมกันที่โบสถ์มอญมหาอุดแห่งนี้ด้วยเช่นกัน

ปัจจุบันโบสถ์มอญมหาอุดเปิดให้เข้ากราบสักการะทุกวันแต่ยังคงห้ามสุภาพสตรีเข้าเช่นเดิมตามกฎเกณฑ์ของครูบาอาจารย์แต่เก่าก่อนและยังคงไว้ซึ่งความขลังความศักดิ์สิทธิ์จวบจนทุกวันนี้