ญาติธรรมจากกรุงเทพฯร่วมทำบุญสร้างสาญจีที่วัดป่าโนนกุดหล่ม ได้ธรรมะปฎิบัติตนเพื่อให้หลุดพ้นคือ "สุทธิ ปัญญา เมตตา ขันติ"

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 07.30 น ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษเปิดเผยว่า ได้พากลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะโดยได้พาไปที่วัดป่าโนนกุดหล่ม บ้านโนนสังข์ ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นำโดย ว่าที่ ร้อยตรี ภาณุพงษ์ สุทธิสาร อดีต ผอ.สำนักงานปกครองและทะเบียน กรุงเทพมหานคร นางศิริกุล สุทธิสาร วิทยากรระดับ10 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. นางสุจารีย์ ธนาเลิศวิสุทธิ์ ผู้จัดการแชมป์ อพาร์ทเมนต์ และคณะได้ร่วมศึกษาธรรมะกับพระครูจารุธรรมพิมล (พระอาจารย์ราวี) เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม ด้วยความศรัทธา

ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษกล่าวต่อว่า พระอาจารย์ราวี เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม ได้ขอให้ทุกคนปฎิบัติตนเพื่อให้หลุดพ้น เฉกเช่น พระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร ที่มีนิสัยทำเพื่อผู้อื่น แม้จะเหน็ดเหนื่อยก็เสียสละ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ทำด้วยใจบริสุทธิ์ใจ "สุทธิ ปัญญา เมตตา ขันติ" หัวใจของพระโพธิสัตว์ มีความสะอาดบริสุทธิ์จากภายใน หวังดีต่อผู้อื่น ให้คำพูดดีๆแก่ผู้อื่น มีความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข คนที่ทำเพื่อคนอื่นคือพระโพธิสัตว์

พระอาจารย์ราวี เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม กล่าวต่อว่าทางวัดกำลังเตรียมจัดงานใหญ่วันที่ 28 -30 พฤษภาคม 2564 เปิดศูนย์การเรียนรู้ มีครูบาอาจารย์ทางภาคเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพฯเช่น วัดชลประทาน วัดดาวเรืองและเครือข่ายฯจะมาศึกษาดูงานและร่วมปักหมุดวางศิลาฤกษ์ฐานสถูปสาญจี วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 จัดวันวิสาขบูชาพุทธทาสรำลึก ซึ่งวันวิสาขบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 เป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับชาวพุทธทุกคนบนโลก มี 3 เหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นพร้อมกันคือ วันคล้ายวันประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ช่วงเจ้า มีกิจกรรมทำจิตใจบริสุทธิ์รับศีล 5 ศีล 8 หรือศีลอุโบสถได้ที่วัดป่าโนนกุดหล่ม ช่วงบ่ายมีการเสวนาธรรม “กว่าจะเป็นวัดป่าโนนกุดหล่มต้องผ่านอะไรมาบ้าง” เพื่อเป็นกำลังใจแก่วัดอื่น ส่วนกลางคืนจะมีเวียนเทียนวิสาขบูชาบนภูเขา ระลึกถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีปฏิบัติธรรมทั้งคืน ตอนเช้าของวันที่ 30 พฤษภา เวลา 7โมง จะมีพิธีปักหมุดเสาเข็มมหาสถูปสาญจี และเดินแห่ผ้าป่า โดยใช้ไม้มงคลที่ต่างคนก็ต่างมีมาความยาวประมาณคืบแล้วให้ทุกคน เป็นประธานตอกพร้อมกัน ใครสมทบทำบุญจะเป็นเงินบาทเงินแสนเงินล้านก็ได้ตอกหมุดเหมือนกัน ทุกคนต่างมีต้นเงินของตนเองเดินแห่รอบสระมะพร้าวนาฬิเกร เดินเป็นทางสายยาวและมีโดรนถ่ายภาพเก็บไว้เพื่อเป็นประวัติศาสตร์ไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษา จากนั้นร่วมทอดผ้าป่า ไหว้พระสมาทานศีล ทอดถวายผ้าป่า ฟังอนุโมทนาคาถา รับพร และตักบาตร

ร้อยตรี ภาณุพงษ์ สุทธิสาร อดีต ผอ.สำนักงานปกครองและทะเบียน กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า คณะญาติธรรมวัดป่าโนนกุดหล่ม ได้ฝากกราบนิมนต์พระภิกษุสามเณร และขอเชิญอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนคนดีทั่วประเทศมาร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างมหาสถูปสาญจี ร่วมปักหมุดเสาเข็มสถูปสาญจีเพื่อแสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูต่อ ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บรรพบุรุษ ตลอดถึง พระเจ้าอโศกมหาราชผู้ทรงส่งสมณะทูต เผยแผ่พระศาสนาไปทั่วโลก ทำให้พระพุทธศาสนา เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมให้ทาน รักษาศีล เจริญเมตตา ภาวนา ฟังธรรม ร่วมเปิดวัดศูนย์การเรียนรู้ของวัดบันดาลใจด้วย