สงกรานต์มาสุราษฎร์ธานีไม่ต้องกักตัว ขอความร่วมมือสแกน QRCode Save Surat พบผู้ป่วยใหม่ 4 ราย ส่วนผลการตรวจกลุ่มเสี่ยงผู้ต้องขังเรือนจำนราธิวาส 199 รายไม่พบเชื้อ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานศูนย์ปฎิบัติการโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ได้พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 2 ราย อ.พุนพิน 1 ราย และ อ.เกาะพงัน 1 ราย โดย 2 รายแรกในพื้นที่ อ.เมือง ผู้ป่วย อายุ 27 ปี อาชีพเซลล์ขายอุปกรณ์การแพทย์ ติดเชื้อมาจากกรุงเทพฯ อีกรายเป็นผู้ชาย อายุ 39 ปี เป็นตำรวจไปอบรมที่กรุงเทพฯติดจากเพื่อนตำรวจ ส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ อ.พุนพิน เป็นผู้หญิง อายุ 58 ปี ติดจากลูกเขยเดินทางจากรุงเทพฯมาเยี่ยมภรรยา ส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลพุนพิน และที่ อ.เกาะพะงัน ผู้หญิง อายุ 25 ปี เป็นนักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพฯติดเชื้อมาจากกรุงเทพฯ ส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเกาะพะงัน ซึ่งทั้งหมดเป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่ และผลการตรวจกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกรณีกลุ่มผู้ต้องขังและผู้คุมเรือนจำจังหวัดนราธิวาส จำนวน 199 รายมีผลเป็นลบไม่พบเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ ในที่ประชุม ได้เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)ฉบับที่ 37 ให้ผู้เดินทางมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ต้องกักตัว แต่กำหนดให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 5 จังหวัด กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม ให้ดำเนินการสแกนคิวอาร์โค้ดเซฟสุราษฎร์(Save Surat) กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่วนการจัดกิจกรรมสงกรานต์ ขอความร่วมมืองดรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ การจัดคอนเสิร์ต เล่นประแป้ง และปาร์ตี้โฟม ให้หลีกเลี่ยงจัดเลี้ยงสังสรรค์