วันที่ 8 เม.ย.2564 นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม บขส. จึงได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีความประสงค์งดการเดินทางในระหว่างวันที่ 8 -18 เม.ย.64 ให้คืนตั๋วโดยสาร บขส. ได้เต็มราคา ไม่หักค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อขอคืนตั๋วหรือเลื่อนการเดินทาง ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ก่อนเวลารถออก ไม่น้อยกว่า 3 ชม. ส่วนผู้โดยสารใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, โครงการ “เราชนะ” และโครงการ “ม33เรารักกัน” ไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชม.

นายสัญลักข์ กล่าวต่อว่า สำหรับยอดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ข้อมูล ณ วันที่ 8 เม.ย.64 มีผู้ใช้บริการจองตั๋ว บขส. เดินทางล่วงหน้าในวันที่ 10 เม.ย.64 มากที่สุด คิดเป็น 91.46% ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด โดยเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่, กรุงเทพฯ-สกลนคร, กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ เป็นต้น ส่วนยอดการคืนตั๋วโดยสาร ข้อมูล ณ วันที่ 7 เม.ย.64 มีผู้โดยสารคืนตั๋วโดยสาร 738 คน จากยอดจองตั๋วล่วงหน้า 26,582 ที่นั่ง ประกอบด้วย ภาคเหนือ 214 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 394 คน และภาคใต้ 130 คน ซึ่งการคืนตั๋วส่วนหนึ่งมาจากประกาศของในแต่ละจังหวัดที่เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่ระบุว่า บุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เช่น กรุงเทพฯ ต้องกักตัว 14 วัน ทำให้ผู้โดยสารมองว่าการเดินทางกลับช่วงสงกรานต์เกิดความยุ่งยาก และไม่สะดวกเพราะต้องกักตัว จึงตัดสินใจไม่เดินทางกลับ