เมื่อวันที่ 8 เม.ย. เวลา 15.00 น. ที่รัฐสภา แกนนำ 6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล ร่วมแถลงจุดยืนการผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้าน และความเคลื่อนไหวของพรรคร่วมฝ่ายค้านช่วงปิดสมัยประชุม

โดย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าในช่วงปิดสมัยประชุมนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน- 22 พฤษภาคม 2564 ยังมีเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอีกหลายเรื่องที่พรรคฝ่านค้านต้องร่วมกันคิดแก้ปัญหาเหล่านี้ เราจึงคิดว่าจะนัดประชุมกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์ต่อครั้ง และจะเดินสายพบพี่น้องประชาชน 4 ภาค ในช่วงปิดสมัยประชุมเพื่อลงไปดูความเดือดร้อน และฟังเสียงประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ด้านนายภูมิธรรม เวชยชัย เลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ท่าทีของพรรคร่วมฝ่ายค้านต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้หารือกันแล้วเห็นว่า ยังยืนยันจุดยืนเดิมของพรรคร่วมฝ่ายค้านว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน จึงยืนยันที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยให้พี่น้องประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม และระหว่างนี้มีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ซึ่งเห็นว่าสามารถทำคู่ขนานกันไปได้ แต่การแก้ไขรายมาตราต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้เป็นสำคัญ นอกจากนี้จะอาศัยช่วงปิดสมัยประชุมนี้พบปะพี่น้องประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น และรวบรวมความคิดเห็นเพื่อนำมาแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมทั้งจะยื่นขอแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอีกครั้ง โดยจะพยายามยื่นให้ทันในการเปิดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญวันที่ 22 พฤษภาคมนี้

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวว่า ครั้งที่แล้วถูกคว่ำเพราะอ้างคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าให้ไปทำประชามติก่อน แต่ฝ่ายค้านยืนยันว่า การดำเนินการของเราถูกต้อง และเรายืนยันว่าจะยื่นแก้รัฐธรรมนูญตามมาตรา 256 อีกครั้ง ซึ่งหากต้องไปทำประชามติก่อน ก็ไปทำประชามติก่อน

นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวทิ้งท้ายว่า เราจะเอาบทเรียน และร่างที่ตกไปครั้งที่แล้วเป็นหลัก โดยยึดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และความต้องการของประชาชนเป็นหลักด้วย ซึ่งเราได้ให้แต่ละพรรคในพรรคร่วมฝ่ายค้านไปประชุมหารือกันก่อนมาประชุมร่วมกันด้วย