เมื่อวันที่ 8 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 ) หรือศบค.ว่า นอกจากนี้ยังจะขออนุมัติให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมในฐานะผอ.ศบค.อนุมัติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือกำหนดวิธีปฏิบัติราชการแบบยืดหยุ่นคือ เวิร์คฟอร์ม โฮม ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี ทั้งนี้ศบค.ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนพิจารณารูปแบบปฏิบัติงานในช่วงนี้เช่นเดียวกัน

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ส่วนสถานประกอบการอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้รับคำสั่งให้หยุดดำเนินการ ยังสามารถประกอบการได้เหมือนเดิม คนที่จองโรงแรมจัดงานยังสามารถทำได้เหมือนเดิม การเดินทางไปต่างจังหวัดยังทำได้เหมือนเดิม แต่ขอความกรุณาเพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด ทั้งนี้อาจจะมีหยุดการดำเนินการด้วยความสมัครใจ หากท่านสมัครใจขอหยุดเพื่อลดการไปมาหาสู่กัน เพื่อให้การดำเนินกิจการได้ด้วยความปลอดภัย

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ที่สำคัญขอเน้นย้ำกับประชาชนทุกท่าน ขอให้ความร่วมมือกับสถานประกอบการทุกแห่ง ปฏิบัติตามสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดในตอนนี้ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมสงกรานต์ทั้งพิธีสรงน้ำพระรวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ทางศาสนา การจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ การเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อไปท่องเที่ยวยังสามารถทำได้แต่ขอให้ปฏิบัติตามพื้นที่นั้นๆ ทั้งนี้ผู้ที่เคยเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือร่วมกิจกรรมเสี่ยง ควรเลี่ยงการพบปะกับผู้สูงอายุ ท่านต้องสร้างความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวด้วย