เมื่อวันที่ 8 เม.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)พิษณุโลก พร้อมด้วยนางชุตินันท์ เครือสุข และนายอาวุธ ยวนแห่ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอนครไทย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านบ่อโพธิ์ ร่วมวางดอกไม้บวงสรวงเจ้าปู่บ่อเกลือพันปี และเปิดงานสืบสานประเพณีสู่ขวัญบ่อเกลือพันปี ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย ตามความเชื่อและศรัทธาเกี่ยวกับตำนานที่ทำให้เกิดบ่อเกลือพันปี ว่า บ่อเกลือแห่งนี้มีเจ้าปู่คอยคุ้มครองดูแลอยู่ ทุกปีเมื่อถึงเวลาเปิดบ่อเกลือ ชาวบ้านจะทำพิธีบวงสรวงเจ้าปู่บ่อเกลือ เพื่อบอกกล่าวว่าจะทำการเปิดบ่อ เป็นสัญญาณว่าฤดูกาลแห่งการทำเกลือกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว ซึ่งชาวบ้านที่จะตักน้ำเกลือนั้นห้ามสูบน้ำเกลือขึ้นมาใช้ ให้ใช้วิธีการหาบทีละถังสองถังเท่านั้น คนโบราณเชื่อว่าหากฝ่าฝืนอาจมีอันเป็นไป ชาวบ่อโพธิ์ยังคงปฏิบัติตามข้อห้ามสืบต่อกันมาอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้การสูบน้ำจากบ่อเกลือด้วยเครื่องสูบน้ำ ซึ่งเป็นกลอุบายของคนในสมัยก่อน ที่อยากให้มีน้ำเกลือใช้ตลอดไปไม่มีวันหมดนั่นเอง ปัจจุบันชาวบ้านจะเปิดบ่อเกลือ (ล้างบ่อ) ในวันอังคาร สัปดาห์ที่สอง ของเดือนยี่ ซึ่งตรงกับเดือนมกราคมของปีนั้น ๆ หลังเปิดบ่อเกลือ (ล้างบ่อ) อาทิตย์ต่อมาก็จะสู่ขวัญบ่อเกลือ แต่ด้วยในปีนี้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อเกลือพันปี การสู่ขวัญบ่อเกลือจึงเลื่อนมาเป็นวันนี้