กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยรายใหม่และสะสม ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค.63-8 เม.ย.64 โดยข้อมูลล่าสุดวันที่ 8 เม.ย.64 เวลา 01.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน 29 จังหวัด

อันดับ 1 สมุทรสาคร รายใหม่เพิ่ม 9 ยอดรวม 17,194 ราย (ลดจากเมื่อวานอยู่ที่ 12 ราย)
อันดับ 2 กทม. รายใหม่ 95 ยอดรวม 2,782 (ลดจากเมื่อวานอยู่ที่ 216 ราย )
อันดับ 3 ปทุมธานี รายใหม่ 8 ยอดรวม 780 (เพิ่มจากเมื่อวานอยู่ที่ 3 ราย)
อันดับ 4 ชลบุรี รายใหม่ 14 ยอดรวม 716 (เพิ่มจากเมื่อวานอยู่ที่ 11 ราย)
อันดับ 5 ระยอง รายใหม่ 1 ยอดรวม 585 (เพิ่มเท่ากับเมื่อวานอยู่ที่ 1 ราย)
อันดับ 6 สมุทรปราการ รายใหม่ 23 ยอดรวม 518 (ลดจากเมื่อวานอยู่ที่ 30 ราย)
อันดับ 7 นราธิวาส รายใหม่ 146 ยอดรวม 280 (เพิ่มจากเมื่อวานอยู่ที่ 1 ราย)
อันดับ 8 นนทบุรี รายใหม่ 18 ยอดรวม 238 (เพิ่มจากเมื่อวานอยู่ที่ 8 ราย)
อันดับ 11 นครปฐม รายใหม่ 6 ยอดรวม 189 (เพิ่มจากเมื่อวานอยู่ที่ 1 ราย)
อันดับ 15 อยุธยา รายใหม่ 2 ยอดรวม 69 (เพิ่มจากเมื่อวานอยู่ที่ 1 ราย)
อันดับ 16 สุพรรณบุรี รายใหม่ 2 ยอดรวม 64 (ลดจากเมื่อวานอยู่ที่ 8 ราย)
อันดับ 18 สระแก้ว รายใหม่ 14 ยอดรวม 42 (ลดจากเมื่อวานอยู่ที่ 20 ราย)
อันดับ 20 เชียงใหม่ รายใหม่ 6 ยอดรวม 31 (เพิ่มจากเมื่อวานอยู่ที่ 2 ราย)
อันดับ 21 ฉะเชิงเทรา รายใหม่ 1 ยอดรวม 29 (เพิ่มจากที่เป็น 0 รายติดต่อมาหลายวัน)
อันดับ 22 ประจวบคีรีขันธ์ รายใหม่ 14 ยอดรวม 26 (เพิ่มจากเมื่อวานอยู่ที่ 6 ราย)
อันดับ 25 ขอนแก่น รายใหม่ 3 ยอดรวม 21 (เพิ่มจากเมื่อวานอยู่ที่ 2 ราย)
อันดับ 26 สระบุรี รายใหม่ 1 ยอดรวม 19 (เพิ่มจากที่เป็น 0 รายติดต่อมาหลายวัน)
อันดับ 32 ชัยภูมิ รายใหม่ 2 ยอดรวม 13 (เพิ่มจากเมื่อวานที่เป็น 0 ราย)
อันดับ 34 อุดรธานี รายใหม่ 7 ยอดรวม 10 (เพิ่มจากเมื่อวานอยู่ที่ 1 ราย)
อันดับ 38 ภูเก็ต รายใหม่ 3 ยอดรวม 7 (เพิ่มจากเมื่อวานอยู่ที่ 1 ราย)
อันดับ 41 สงขลา รายใหม่ 2 ยอดรวม 6 (เพิ่มจากเมื่อวานอยู่ที่ 1 ราย)
อันดับ 44 ลำปาง รายใหม่ 1 ยอดรวม 5 (เพิ่มเท่ากับเมื่อวานอยู่ที่ 1 ราย)
อันดับ 45 ชุมพร รายใหม่ 3 ยอดรวม 5 (เพิ่มจากที่เป็น 0 ราย 2 วันติด)
อันดับ 46 พิษณุโลก รายใหม่ 4 ยอดรวม 5 (เพิ่มจากที่เป็น 0 รายติดต่อมานาน)
อันดับ 48 นครศรีธรรมราช รายใหม่ 1 ยอดรวม 4 (เพิ่มจากที่เป็น 0 รายติดต่อมานาน)
อันดับ 51 หนองบัวลำภู รายใหม่ 1 ยอดรวม 3 (เพิ่มจากที่เป็น 0 รายติดต่อมานาน)
อันดับ 52 บุรีรัมย์ รายใหม่ 2 ยอดรวม 3 (เพิ่มจากที่เป็น 0 รายมานาน)
อันดับ 59 เชียงราย รายใหม่ 1 ยอดรวม 2 (เพิ่มจากที่เป็น 0 รายมานาน)
อันดับ 60 ยโสธร รายใหม่ 1 ยอดรวม 2 (เพิ่มจากที่เป็น 0 รายมานาน)