สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทองคำ ประจำวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยเปิดตลาดราคาทองคำขึ้น 50 บาท ดังนี้

ทองแท่ง รับซื้อ 25,750.00 บาท ขายออก 25,850.00 บาท

ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,286.88 บาท ขายออก 26,350.00 บาท