เช้านี้อากาศดียังมีให้หายใจ ฝุ่นไม่เกินเกณฑ์ทุกพื้นที่ แต่เริ่มส่งสัญญาณ ฝุ่นข้ามแดนระลอกใหม่ เริ่มกระทบอีสานพบอุบลฯโซนส้มเริ่มกระทบสุขภาพ ขณะภาคเหนือเชียงใหม่โซนโต้เริ่มกระทบบ้างแล้ว รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ชี้อากาศดีจะหมดโปร 15 เม.ย.นี้ จากนั้นเจอแน่ของจริงจุดความร้อนพุ่ง วางมาตรการเข้มข้นตั้งด่านตรวจคนออกจากป่า ทำสถิติวางแผนป้องกันในปีต่อๆ ไป

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคเหนือวันที่ 8 เม.ย.64 เวลา 08.00 น. พบเช้านี้คุณภาพอากาศยังคงอยู่ในระดับดีมากอีกวัน โดยตรวจพบค่าฝุ่น 2.5 อยู่ระหว่าง 8-19 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานในทุกพื้นที่

ด้านสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ตรวจพบค่าฝุ่นอยู่ระหว่าง 10-52 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานเพียง 1 พื้นที่ อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (โซนสีส้ม) ได้แก่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 52 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

เพจCCDC: Climate Change Data Centerศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุ อัพเดทสถานการณ์ PM2.5 ณ เวลา 08:00 น. วันที่ 8 เมษายน 2564 ฝุ่นควันระลอกใหม่ เริ่มส่งผลกระทบกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านชายแดนติดประเทศลาว แล้ว
กทม. และปริมณฑล มีฝุ่นสะสมตัวค่อนข้างสูง เช่นเดียวกัน
ในขณะที่ภาคเหนือ หลังฝนตก บางพื้นที่เริ่มมีค่าฝุ่นสูงขึ้นบ้างแล้ว เช่น ในเชียงใหม่โซนใต้”
“ประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้ระวังสุขภาพ ป้องกันตนเองจาก PM2.5 กันด้วยนะครับ”

ขณะที่นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (ศบช. PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า ช่วงเวลาปลอดฝุ่นจะมีต่อเนื่องได้ไม่เกินวันที่ 15 เม.ย.นี้ หลังจากนั้นจะเข้าสู่สถานการณ์จริง ซึ่งจะมีจุดความร้อนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ดังนั้น ห้วงระยะเวลาหลังฝนและห้วงเทศกาลสงกรานต์นี้ให้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมบูรณาการตั้งด่านตรวจสอบผู้ที่ขนของออกจากป่า หากพบเจอให้บันทึกการให้ปากคำและสอบสวนที่มาของของป่า แล้วจดบันทึกเป็นสถิติการหาของป่า ทั้งประเภท ชนิด จำนวน และมูลค่าราคา พร้อมสถานที่ได้มา เพื่อหาต้นตอของการเผาป่า

หากพบความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการเผาให้ดำเนินการสอบสวนขยายผลนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมาย กรณีไม่พบความเชื่อมโยงกับการเผาป่า ให้บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐานเพื่อการเฝ้าระวังเข้มข้นสำหรับพื้นที่นี้ในปีต่อ ๆ ไป นอกจากนั้น ยังให้กำหนดแผนลงพื้นที่ตรวจสอบและทำความเข้าใจเชิงรุกกับประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงการเผาไหม้โซนเหนือ อาทิ อำเภอเชียงดาว เวียงแหง ไชยปราการ ฝาง และอำเภอแม่อายต่อไป

ด้าน ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า จากผลการพยากรณ์อากาศในระยะนี้จะมีโอกาสเกิดฝนตามการพยากรณ์น้อยมาก มีค่าปริมาณฝนไม่เกิน 1 มม. แต่ขณะเดียวกันจากสภาพความชื้นในอากาศและเงื่อนไขด้านอุณหภูมิที่สูงขึ้นทางด้านอุตุO ก็ยังมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนได้อีก ส่วนระบบพยากรณ์ที่มีอยู่ในระหว่างวันที่ 7 - 12 เม.p.64 ยังมีโอกาสเกิดฝนได้มากในวันที่ 9 เม.p.64 เนื่องจากจะมีความชื้นสัมพัทธ์สูงเกือบ 90 ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยรวมอย่างต่อเนื่องด้วย

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ ศูนย์ข้อมูลไฟป่าฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่, ภาพจากเพจ CCDC