ภาพรวมค่าฝุ่นใกล้เคียงกับเมื่อวาน เช้านี้ยังไม่พบกลุ่มฝน

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล วันที่ 8 เม.ย.64 เวลา 07.00 น. พบว่าเช้านี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ตรวจพบค่าฝุ่น 2.5 อยู่ระหว่าง 14-57 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใกล้เคียงกับเมื่อวาน โดยเกินเกณฑ์มาตรฐาน 1 พื้นที่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (โซนสีส้ม) ได้แก่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 57 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

สำนักการระบายน้ำกทม. รายงานเมื่อเวลา 08.00 น. พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 27 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 85%